A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penolong Pegawai Penilaian
  Kod Skim : 2951
  Klasifikasi Perkhidmatan : KEWANGAN (W)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : W27, W32, W36
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED W27 :

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : Diploma dalam bidang pengurusan harta tanah atau pengurusan harta benda.
  Gaji Permulaan : W27: P1 RM1,742.28

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Lulus di peringkat SPM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Penilaian
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pembantu Penilaian
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Penilaian
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab kepada pihak kerajaan persekutuan dan agensinya mengenai perkara-perkara berkaitan dengan penilaian harta tanah, pembangunan dan pengurusan harta tanah.KEMBALI