PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN AUDIT NILAI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Untuk menyahut seruan kerajaan mencapai Wawasan 2020, perkhidmatan awam sebagai sebahagian daripada masyarakat Malaysia bertekad untuk memenuhi cabaran keempat iaitu "membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur". Atas sebab tersebut, sistem pengurusan audit nilai ini mengambil cabaran ini sebagai visi yang akan dicapai oleh perkhidmatan awam secara amnya dan pegawai kerajaan secara khususnya.

Selaras dengan visi yang telah ditetapkan, sistem pengurusan audit nilai ini mempunyai misi-misi tertentu yang perlu dilaksanakan iaitu:

(a) membantu agensi kerajaan melaksanakan sistem pengurusan audit nilai;

(b) menilai keberkesanan amalan nilai teras menerusi program-program nilai serta pelaksanaan PKPA dan lain-lain peraturan pentadbiran; dan

(c) ke arah pemantapan keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Malaysia.