A + | A -          

MENU

 
GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

   

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 

Direktori Pegawai Focal Skim Perkhidmatan


Bil. Nama Pegawai Jawatan No. Telefon @jpa.gov.my Ringkasan Tugas

1. 

AZHAR B. AZIZ TPBK(O)A 03-88854023 azhar.aziz MENGETUAI DALAM URUSAN SKIM PERKHIDMATAN.

2. 

SITI NOORYTAH BINTI AMIR PATPBK(O)A 03-88854017 siti.amir PEMBANTU KHAS KEPADA TPBK(O)A.

3. 

SHARENAWANE BT. HUSSIN TPB(O)A2 03-88854225 sharenawane.hussin MEMBANTU DALAM URUSAN SKIM PERKHIDMATAN.

4. 

NOOR FAZLEEN BT. MOHD FAZEL PA TPB(O)A 03-88854024 noorleen.fazel MEMBERI KHIDMAT KESETIAUSAHAAN BAGI SEMUA PENYELIA GRED M54 DIBAWAH SEKTOR DASAR PERSKIMAN & PEMBANGUNAN KEPAKARAN

5. 

IYLIA FADIRA BT. ZULKIFLI PA TPB(O)C 03-88854961 lylia.zulkifli PEMBANTU KHAS KEPADA TPB(O)A2, TPB(O)A3 DAN TPB(O)C2

6. 

NOORFAIZAH BT. ASMUNI KPP(O)A1 03-88854191 noorfaizah MEMBANTU DALAM URUSAN SKIM PERKHIDMATAN.

7. 

RATNAWATI @ NURUL HANA BINTI NASHIRUDIN KPP(O)A4 03-88854073 nhana.nashirudin MEMBANTU DALAM URUSAN SKIM PERKHIDMATAN.

8. 

AZAHANIM BINTI ABDUL RAFIE KPP(O)A5 03-88854296 azahanim.rafie MEMBANTU DALAM URUSAN SKIM PERKHIDMATAN.

9. 

NORHANITA BINTI KAYAT KPP(O)A6 03-88854120 hanita.kayat MEMBANTU DALAM URUSAN SKIM PERKHIDMATAN.

10. 

NORISMAWATI BINTI JASMANI PP(O)A5 03-88854240 ismawati.jasmani MEMBANTU DALAM URUSAN SKIM PERKHIDMATAN.