A + | A -          

MENU

 
GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

   

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 

Direktori Pegawai Focal Skim Perkhidmatan


Bil. Nama Pegawai Jawatan No. Telefon @jpa.gov.my Ringkasan Tugas

1. 

AZHAR B. AZIZ TPBK(O)A 03-88854023 azhar.aziz MENGETUAI DALAM URUSAN SKIM PERKHIDMATAN.

2. 

WAN MUZANI BIN WAN IDRIS TPB(O)A1 03-88854041 muzani.idris MENGETUAI HAL EHWAL KAJIAN PENYELIDIKAN PERSKIMAN.

3. 

NORADIANA BINTI MOHD ISMAIL PP(O)A1 03-88854223 diana.ismail MELAKSANAKAN URUSAN DALAM HAL EHWAL KAJIAN PENYELIDIKAN PERSKIMAN.

4. 

ZARINA BINTI ZAKARIA PP(O)A2 03-88854237 zarina.zakaria MELAKSANAKAN URUSAN DALAM HAL EHWAL KAJIAN PENYELIDIKAN PERSKIMAN.

5. 

MUHAMMAD AMAL BIN ABU BAKAR PP(O)A4 03-88854240 amal.abubakar MELAKSANAKAN URUSAN DALAM HAL EHWAL KAJIAN PENYELIDIKAN PERSKIMAN.