A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pemandu Lokomotif
  Kod Skim : 3DA01
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP
Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : A13, A19/20, A22, A26, A28
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED A13 :

  Kelayakan Masuk : Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan memenuhi syarat tambahan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan
  Gaji Permulaan : A13: RM1,274.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED A19 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan memenuhi syarat tambahan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : A19: RM1,362.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan dengan
ketetapan V6/6 tanpa menggunakan cermin mata dan
tidak buta warna; dan
- tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan
mendapat Sijil Kelayakan Pemandu Lokomotif Jabatan
Keretapi Negeri Sabah atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM  Kepujian di peringkat PT3/PMR

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pembantu Awam
      Syarat KPSL : Kursus
    KPSL Ke : ( 1 )  
      Syarat KPSL :


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menjalankan Operasi, Pemanduan, Penjagaan dan Pembersihan semua Lokomotif (Stokereta) yang digunakan dalam perkhidmatan keretapi berdasarkan arahan dan jadual yang ditetapkan dan memastikan semua Lokomotif (stokereta) yang digunakan berada dalam keadaan selamat, selesa sebelum mula beroperasi, semasa di bawah kawalan (dalam operasi) dan selepas operasi (dikembalikan ke bengkel).KEMBALI