A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penerbit Rancangan
  Kod Skim : 3DB01
  Klasifikasi Perkhidmatan : BAKAT DAN SENI (B)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM
Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
Pengurusan dan Profesional
  Gred : B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
  -   Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B19 :

  Kelayakan Masuk : Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan.
  Gaji Permulaan : RM1360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : RM1360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM1418.12

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM1476.24

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B21, B25 :

  Kelayakan Masuk : Pengalaman dan Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : (a) memenuhi salah satu syarat lantikan di gred B19; dan
(b) (i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang
berkaitan; dan/atau
(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua
Jabatan/Perkhidmatan  Gaji Permulaan : B21: RM2047.00
B25: RM2597.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B29 :

  Kelayakan Masuk : Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan.
  Gaji Permulaan : RM1499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : RM1499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : RM1499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Matrikulasi KPM
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : RM1499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang animasi, komunikasi massa, multimedia, pengajian media,
grafik komunikasi, fotografi, penyiaran atau perfileman atau bidang berkaitan yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM1777.78

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B31, B37 :

  Kelayakan Masuk : Pengalaman dan Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred B29; dan
(i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang berkaitan; dan/atau
(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
  Gaji Permulaan : B31: RM2851.00
B37: RM3565.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B41 :

  Kelayakan Masuk : Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain.
  Gaji Permulaan : RM2095.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang animasi, komunikasi massa, multimedia, pengajian media, grafik komunikasi, fotografi, penyiaran atau perfileman atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2095.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang animasi, komunikasi massa, multimedia, pengajian media, grafik komunikasi, fotografi, penyiaran atau perfileman atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2302.30

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B43, B47, B51, B53 :

  Kelayakan Masuk : Pengalaman dan Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred B41; dan
(i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang berkaitan; dan/atau
(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
  Gaji Permulaan : B43: RM3600.00
B47: RM5162.00
B51: RM5797.00
B53: RM6124.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Bidang berkaitan
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Jurufotografi
      Syarat KPSL : Akademik
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menjalankan tugas dalam persembahan PENTARAMA secara profesional, merancang, melaksanakan dan menyediakan laporan berkaitan persembahan bersesuaian dengan kehendak Jabatan di samping menguruskan aktiviti persembahan termasuk menyediakan format dan skrip persembahan dengan cekap dan berkesan serta memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada semua pegawai dalam kumpulan Bakat dan Seni.KEMBALI