A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Kebudayaan
  Kod Skim : 3DB02
  Klasifikasi Perkhidmatan : BAKAT DAN SENI (B)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP
Pelaksana Berkelayakan SPM
Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
Pengurusan dan Profesional
  Gred : B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
  -   Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B19 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang
kebudayaan serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
Malaysia dengan memuaskan.
  Gaji Permulaan : B19: RM1360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  Gaji Permulaan : B19: RM1360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : B19: RM1,418.12

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : B19: RM1,476.24

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B21,B25 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan  Pengalaman  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : (B) mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti; dan

(a) (i) mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya
dalam bidang kebudayaan; atau

(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
dan

(b) (i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang
berkaitan; dan/atau

(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh
Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
  Gaji Permulaan : B21: P1 RM2,047.00
B25 :P1 RM2,597.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B29 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang
kebudayaan serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
Malaysia dengan memuaskan.
  Gaji Permulaan : B29: RM1,499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.
  Gaji Permulaan : B29: RM1,499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan.
  Gaji Permulaan : B29: RM1,499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Matrikulasi KPM
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : B29: RM1,499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : B29: RM1,777.78

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B31, B37 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)  Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)  Sijil Matrikulasi KPM  Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan seperti
berikut:

(a) (i) mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam
bidang kebudayaan serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam
Bahasa Malaysia dengan memuaskan; atau

(ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan; atau

(iii) Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau

(iv) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan; atau

(v) diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

dan

(b) (i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang
berkaitan; dan/atau

(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh
Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.
  Gaji Permulaan : B31: RM2,851.00;
B37: RM3,565.00.

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B41 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta mempunyai pengalaman
yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang kebudayaan.
  Gaji Permulaan : B41: RM2,095.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : B41: RM2,095.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
  Gaji Permulaan : B41: RM2,302.30

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B43, B47, B51, B53 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan seperti
berikut:

(a) (i) mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam
bidang kebudayaan; atau

(ii) ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya; atau

(iii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.

dan

(b) (i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang
berkaitan; dan/atau

(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh
Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
  Gaji Permulaan : B43: RM3,600.00
B47: RM5,162.00
B51: RM5,797.00
B53: RM6,124.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Calon lantikan adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu
dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang kebudayaan sebelum
lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Bidang berkaitan
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab terhadap program pembangunan kebudayaan dan kesenian. Memberi nasihat, pandangan dan input kepada YB Menteri dan pengurusan tertinggi kementerian mengenai program pembangunan kebudayaan dan kesenian. Bertanggungjawab dalam merancang, membangun dan melaksanakan aktiviti seni budaya dan teater di Istana Budaya serta pembinaan pembangunan fizikal atau prasarana kebudayaan seperti pembinaan Taman Budaya Negeri dan Perkampungan Budaya yang memberi ruang dan peluang kepada aktivis seni budaya.KEMBALI