A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Ahli Muzik
  Kod Skim : 3DB03
  Klasifikasi Perkhidmatan : BAKAT DAN SENI (B)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM
Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
Pengurusan dan Profesional
  Gred : B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
  -   Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B19 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan
satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional serta berkebolehan bertutur,
membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan.
  Gaji Permulaan : RM1360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : RM1,360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  Gaji Permulaan : RM1418.12

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM1476.24

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B29 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan
  Gaji Permulaan : B29: RM1499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk :  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakkan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : B29: RM1499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk :  Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakkan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : B29: RM1499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk :  Sijil Matrikulasi KPM
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannnya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : RM1,499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk :  Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang seni muzik yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : B29: RM1777.78

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B41 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional.
  Gaji Permulaan : RM2095.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang seni muzik yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2302.30

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B43, B47, B51, B53 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred B41; dan
(i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang berkaitan; dan/atau
(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
  Gaji Permulaan : B43: RM3600.00
B47: RM5162.00
B51: RM5797.00
B53: RM6124.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Berkebolehan memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional
- Lulus Ujian Khas.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Muzik
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab dalam menggubah lagu, bermain alat muzik untuk latihan dan persembahan, menjadi pemain orkestra dan memimpin orkestra.KEMBALI