A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Artis Budaya
  Kod Skim : 3DB05
  Klasifikasi Perkhidmatan : BAKAT DAN SENI (B)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP
Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B51/52, B53/54
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B19 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti yang telah terbukti dan diakui
mutunya dalam bidang kebudayaan serta berkebolehan bertutur, membaca dan
menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan
  Gaji Permulaan : B19: RM1,360.00;

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  Gaji Permulaan : B19: RM1,360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : B19: RM1,418.12

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : B19: RM1,476.24

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B21, B25 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)  Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan seperti
berikut:

(a) (i) mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti yang telah terbukti dan
diakui mutunya dalam bidang kebudayaan serta berkebolehan bertutur, membaca
dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan; atau

(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan; atau

(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(b) (i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang
berkaitan; dan/atau

(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh
Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

  Gaji Permulaan : B21: RM2,047.00
B25: RM2,597.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B29 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti yang telah terbukti dan diakui
mutunya dalam bidang kebudayaan serta berkebolehan bertutur,
membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.
  Gaji Permulaan : B29: RM1,499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan Sijil
Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.
  Gaji Permulaan : B29 :RM1,499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan Sijil
Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.
  Gaji Permulaan : B29: RM1,499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Matrikulasi KPM
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan Sijil
Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : B29: RM1,499.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan Diploma
dalam bidang seni lakon, seni persembahan, seni tari, seni kreatif, seni drama atau
seni teater yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : B29: RM1,777.78

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B31, B37, B39 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)  Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)  Sijil Matrikulasi KPM  Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta memiliki kelayakan seperti
berikut:

(a) (i) mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti yang telah terbukti
dan diakui mutunya dalam bidang kebudayaan serta berkebolehan bertutur,
membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan.

(ii) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau

(iii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan; atau

(iv) Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau

v) diploma dalam bidang seni lakon, seni persembahan, seni
tari, seni kreatif, seni drama atau seni teater yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

dan
(b) (i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang
berkaitan; dan/atau

(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh
Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.
  Gaji Permulaan : B31: RM 2,851.00
B37: RM3,565.00
B39: RM4,993.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Lulus Ujian Khas:-

Lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan
dan daya kreativiti dalam bidang kebudayaan sebelum lantikan seperti yang
ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai Artis Budaya dalam persembahan PENTARAMA secara profesional, merancang, melaksana dan menyediakan laporan berkaitan persembahan bersesuaian dengan kehendak jabatan. Menguruskan aktiviti persembahan termasuk menyediakan tarian, nyanyian dan lakonan untuk persembahan dengan cekap dan berkesan.KEMBALI