A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
  Kod Skim : 3DD01
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENDIDIKAN (D)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
Pengurusan dan Profesional
  Gred : DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DH29 :

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang perguruan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH29: RM1,698.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH29: RM1,770.95

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH29: RM1,844.44

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang pertanian, kejuruteraan, seni bina, ukur bahan, ukur tanah, ukur bangunan, seni bina landskap atau perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH29: RM1,844.44

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang pertanian, kejuruteraan, seni bina, ukur bahan, ukur tanah, ukur bangunan, seni bina landskap atau perancangan bandar dan wilayah daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH29: RM1,917.94

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DH41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH41: RM2,289.73

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH41: RM2,391.94

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian dengan pendidikan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH41: RM2,391.94

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH41: RM2,391.94

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH41: RM2,494.14

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DH41: RM2,391.94

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Sains Pertanian daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2494.14

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan, ukur bahan, ukur tanah, ukur bangunan, seni bina landskap atau perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2494.14

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan, ukur
bahan, ukur tanah, ukur bangunan, seni bina landskap atau perancangan bandar dan wilayah daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2596.35

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2,698.56

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Seni Bina daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2800.77

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2902.98

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM3005.19

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan berdaftar sebagai Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : RM3005.19

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Badan Profesional dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan berdaftar sebagai Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan berserta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM3107.40

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
  Gaji Permulaan : RM3107.40

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Badan Profesional dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia serta Diploma
Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan
yang setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM3209.60

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2800.77

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2902.98

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM3107.40

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM3209.60

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DH43, DH47, DH51, DH53 :

  Kelayakan Masuk :
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : DH43: P1 RM3,371.00;
DH47: P1 RM4,922.00;
DH51: P1 RM5,538.00;
DH53: P1 RM5,840.00.

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan
- Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan

 

  Syarat Bahasa Melayu :  Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Semua Bidang
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Tanpa Kekosongan Jawatan
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab mengajar, menyediakan khidmat perundingan untuk pelajar dan pihak luar, menyelia projek, tesis dan kertas kerja pelajar, menjalankan penyelidikan, menerbitkan jurnal, artikel, buku dan sebarang bentuk penerbitan berkaitan, memberi khidmat kemasyarakatan dan khidmat profesional, membantu membangunkan potensi dan sahsiah pelajar dan mengurus aktiviti berkaitan akademik.KEMBALI