A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Renjer Hutan/ Penolong Pemelihara Hutan
  Kod Skim : 3DG04
  Klasifikasi Perkhidmatan : PERTANIAN (G)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : G19, G22, G26, G29/30, G32, G36, G40
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED G19 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan Sijil Perhutanan Renjer Hutan daripada institut latihan perhutanan Sabah atau sekolah latihan perhutanan Sarawak atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : G19: RM1,413.40

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED G29 :

  Kelayakan Masuk : Sijil
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Perhutanan Renjer Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : G29: RM1,494.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang perhutanan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : G29: RM1,847.86

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pengawas Hutan
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : ( 1 )  Pemelihara Hutan
      Syarat KPSL : Akademik


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab membantu Pegawai Hutan Daerah/ Negeri dalam melaksanakan tugasan berkaitan aktiviti-aktiviti perhutanan berdasarkan prinsip-prinsip pengurusan hutan secara sistematik sejajar dengan peraturan dan dasar kerajaan.KEMBALI