A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Lain-lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim
  Kod Skim : 3DT01
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGUATKUASAAN MARITIM (T)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Tiada
  Gred : T1, T2, T4, T5/6, T8, T10, T12
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIBSYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED LANTIKAN KE PANGKAT BINTARA MUDA MARITIM :

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang pentadbiran awam, perakaunan, pengajian perniagaan, undang-undag, kejuruteraan, pengajian islam atau dalam bidang-bidang yang diperlukan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada isntitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf deangannya.
  Gaji Permulaan : Gaji T5: RM1,930.18

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED LASKAR KELAS II MARITIM :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : lulus Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  Gaji Permulaan : Gred T1: RM1,441.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  Gaji Permulaan : Gred T1: RM1,441.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  Gaji Permulaan : Gred T1: RM1,507.01

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  Gaji Permulaan : Gred T1: RM1,573.02

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Akademik
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

    Jenis KMP :
  Peruntukan HPG :
  Peruntukan Kemasukan Lateral :
  Jenis Naik Pangkat :
  Peruntukan (KPSL) :
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Penguat Kuasa Maritim
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :KEMBALI