A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penolong Pegawai Laut
  Kod Skim : 3LA03
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : A29, A36, A38, A40
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED A29 :

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang pengurusan maritim yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM1,794.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang sains nautika yang diiktiraf
oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM1,868.36

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Chief Mate of Between 500 & 3000 GT Near Coastal
Trade Voyages yang diiktiraf oleh Kerajaan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM1,868.36

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Second Engineer Officer of Between 750 & 3000 kW
on Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh
Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM1,868.36

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang kejuruteraan laut yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM1,943.57

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Master of Between 500 & 3000 GT Near Coastal
Trade Voyages yang diiktiraf oleh Kerajaan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM1,943.57

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Chief Engineer Officer of Between 750 & 3000 kW
on Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh
Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM1,943.57

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Chief Mate of 3000 GT or more Near Coastal Trade
Voyages yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM2,018.77

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Second Engineer Officer of 3000 kW or more on
Near Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh
Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM2,018.77

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Master of 3000 GT or more Near Coastal Trade
Voyages yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM2,093.97

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Chief Engineer Officer of 3000 kW or more on Near
Coastal Trade Voyages yang diiktiraf oleh Kerajaan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM2,093.97

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Officer In Charge of a Navigational Watch of 500 GT
or more on Unlimited Trade Voyages yang diiktiraf
oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM2,244.37

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Officer In Charge of an Engineering Watch of 750
kW or more on Unlimited Trade Voyages yang
diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : A29: RM2,244.37

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Kejuruteraan Laut , Pengangkutan Laut , Sains Nautika
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pembantu Laut
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Sijil Kekompetenan
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Laut
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Sijil Kekompetenan


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab membantu dalam menguruskan pendaftaran kapal, keselamatan kapal, keselamatan pelayaran, hal ehwal pelaut dan pelabuhan, latihan teknikal maritim, projek-projek pembangunan serta membuat kajian dan penilaian terhadap konvensyen-konvensyen antarabangsa dan perundangan laut.KEMBALI