A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara
  Kod Skim : 3LA04
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : A29, A36, A38, A40
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED A29 :

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : A29: RM1,943.57

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Kepujian dalam subjek Matematik atau salah satu
daripada subjek Sains serta Kepujian dalam subjek
Bahasa Inggeris pada peringkat peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan;
- lulus Ujian Kecenderungan yang ditetapkan oleh
Pihak Berkuasa Melantik;
- lulus pemeriksaan doktor untuk memastikan bahawa
calon mempunyai tubuh badan yang sihat,
pendengaran yang baik, penglihatan yang terang dan
boleh mengenal dan membezakan warna seperti yang
ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan
- tamat dengan jayanya kursus praperkhidmatan
di Kolej Penerbangan Awam, Malaysia dalam bidang
Aerodrome Control dan mendapat Aerodrome Control
Rating serta bidang Approach Control dan mendapat
Approach Control Rating.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Kawalan Trafik Udara
      Syarat KPSL : Akademik  dan  Kursus


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab kepada Pegawai Kawalan Trafik Udara dalam melaksanakan tugas-tugas memberikan perkhidmatan trafik udara kepada pengguna-pengguna ruang udara Malaysia (FIR Kuala Lumpur dan FIR Kota Kinabalu) mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) dan mengikut kuasa yang diberikan dalam Akta Penerbangan Awam Malaysia (MCAA 1969) dan Peraturan Penerbangan Awam Malaysia (MCAR 1996).KEMBALI