A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penolong Pemeriksa Kapal Terbang
  Kod Skim : 3LA05
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : A29, A36, A38, A40
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED A29 :

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang kejuruteraan (aeronautik,
elektrik, elektronik atau mekanikal) atau bidang
berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : A29: RM1,943.57

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bekas Polis atau Bekas Tentera
  Bidang/Kelayakan Khusus : bekas anggota polis atau tentera udara yang sekurang-kurangnya
berpangkat Sarjan atau yang setaraf
dengannya yang telah:
(a) disahkan dalam perkhidmatan;
(b) mempunyai pengalaman dalam bidang
penyelenggaraan air-frame, enjin, elektrik,
instrumen atau radio kapal terbang; dan
(c) lulus Peperiksaan Khas anjuran Jabatan Penerbangan Awam Malaysia.
  Gaji Permulaan : A29: RM1,943.57

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Kejuruteraan
  Bidang Lain : Aeronatik , Kejuruteraan Elektrik , Kejuruteraan Elektronik (Komputer)  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : ( 1 )  Pemeriksa Kapal Terbang
      Syarat KPSL : Akademik  dan  Lesen


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab untuk memantau penyelenggaraan pesawat jabatan yang di selenggara oleh syarikat swasta agar menurut piawaian yang disediakan dan menggunakan pesawat tersebut untuk menjalankan pemeriksaan atas peralatan-peralatan navaids seperti yang dijadualkan (kalibrasi) agar semua peralatan tersebut menepati piawaian antarabangsa (ICAO) yang telah ditetapkan dan selamat untuk digunakan oleh pesawat-pesawat awam.KEMBALI