A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pembantu Laut
  Kod Skim : 3LA06
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : A19, A22, A26, A28
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED A19 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : A19: RM1,362.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Vokasional Malaysia
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang
diiktiraf oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : A19: RM1,362.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mate On Ships Of Less Than 500 GT On Domestic
Trade Voyages atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : A19: RM1,420.12

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Engineer Officer Of Less Than 750 kW On Domestic
and Near Coastal Voyages atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : A19: RM1,420.12

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi  Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Master On Ships Of Less Than 500 GT On Domestic
Trade Voyages atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : A19: RM1,478.24

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Officer In Charge Of Navigational Watch Less Than
500 GT Near Coastal Trade Voyages atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : A19: RM1,536.36

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Pengangkutan Laut
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : ( 1 )  Penolong Pegawai Laut
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Sijil Kekompetenan


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab untuk membantu melicinkan perjalanan urusan pendaftaran dan keselamatan kapal, keselamatan pelayaran, hal ehwal pelaut dan pelabuhan, latihan teknikal maritim, projek-projek pembangunan serta membantu dalam membuat kajian dan penilaian terhadap konvensyen-konvensyen antarabangsa dan perundangan laut.KEMBALI