A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Jurusolek
  Kod Skim : 3LB01
  Klasifikasi Perkhidmatan : BAKAT DAN SENI (B)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP
Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : B19, B21/22, B25/26, B27/28
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B19 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti yang telah terbukti dan diakui
mutunya dalam bidang seni solek serta berkebolehan bertutur, membaca dan
menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan.
  Gaji Permulaan : B19 : RM1,360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dan memiliki kelayakan Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  Gaji Permulaan : B19 : RM1,360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Vokasional Malaysia
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : B19: RM1,360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dan memiliki kelayakan Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : B19 : RM1,418.12

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dan memiliki kelayakan Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : B19 : RM1,476.24

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED B21, B25 :

  Kelayakan Masuk : Bakat dan Kebolehan  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)  Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti; dan

(a) (i) mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti yang telah
terbukti
dan diakui mutunya dalam bidang seni solek serta berkebolehan bertutur,
membaca
dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan; atau

(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan; atau

(iii) Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
Kerajaan; atau

(iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(v) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang
berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
dan

(b) (i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam
bidang berkaitan; dan/atau

(ii) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan
oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
  Gaji Permulaan : B21 : RM2,047.00
B25 : RM2,597.00
B27 : RM2,726.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Lulus Ujian Khas

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab dalam membuat solekan ke atas artis untuk persembahan dan produksi.KEMBALI