A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pembantu Kaji Bumi
  Kod Skim : 3LC09
  Klasifikasi Perkhidmatan : SAINS (C)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : C17, C22, C26
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED C17 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus dalam salah satu daripada subjek Matematik, Fizik, Kimia, Sains Paduan, Sains Am atau Geografi.
  Gaji Permulaan : C17: P1 932.15

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Politeknik
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil dalam bidang ukur tanah
  Gaji Permulaan : C17: P1 1,383.33

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Lulus di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Ukur Tanah , Sains
  Bidang Lain : Matematik  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : ( 1 )  Penghulu
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab membantu menjalankan penyiasatan pemetaan geologi/ survei geokimia/ mineral perindustrian/ mineral tenaga/ geofizik/ geologi marin/ hidrogeologi/ geologi kejuruteraan/ geobencana/ geologi terain/ geologi warisan/ geologi alam sekitar/ mineralogi dan petrologi/ paleontologi/ sedimentologi/ statistik mineral perindustrian/ penderiaan jauh secara profesional. Membantu dalam penyediaan peta tematik, laporan teknikal dan pangkalan data yang berkualiti.KEMBALI