A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penolong Pegawai Latihan
  Kod Skim : 3LE01
  Klasifikasi Perkhidmatan : EKONOMI (E)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : E27, E32, E38
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED E27 :

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang perakaunan, pengajian perniagaan atau pengajian bank yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : E27: P1 RM1,661.95

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Politeknik
  Bidang/Kelayakan Khusus : sijil dalam bidang pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai pengalaman kerja yang luas dalam bidang berkaitan serta memiliki sijil mengajar; atau
  Gaji Permulaan : E27: P1 RM1,661.95

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : Licentiate Institute of Chartered Secretaries and Administrators (UK) dalam bidang pentadbiran kewangan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
  Gaji Permulaan : E27: P1 RM1,887.55

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Perakaunan
  Bidang Lain : Pengurusan Perniagaan  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pembantu Pegawai Latihan
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Latihan
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab mengajar teori dan amali kepada pelajar-pelajar di Institut Latihan mengikut standard dari Jabatan Pembangunan Kemahiran, Suruhanjaya Tenaga dan Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja serta menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembelajaran.KEMBALI