A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pembantu Pegawai Latihan
  Kod Skim : 3LE04
  Klasifikasi Perkhidmatan : EKONOMI (E)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : E17, E22, E26
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED E17 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia dengan kepujian dalam subjek Perdagangan pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
  Gaji Permulaan : E17: P1 RM929.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia dalam perakaunan peringkat tertinggi; atau
  Gaji Permulaan : E17: P1 RM1,154.33

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang-bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : E17: P1 RM1,154.33

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang-bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : E17: P1 RM1,210.73

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Perakaunan
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : ( 1 )  Penolong Pegawai Latihan
( 2 )  Penghulu
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab mengajar teori dan amali kepada pelajar-pelajar di Institut Latihan mengikut standard dari Jabatan Pembangunan Kemahiran, Suruhanjaya Tenaga dan Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja serta menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembelajaran.KEMBALI