A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pengawas Hutan
  Kod Skim : 3LG18
  Klasifikasi Perkhidmatan : PERTANIAN (G)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP
  Gred : G11, G14
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED G11 :

  Kelayakan Masuk : Penilaian Menengah Rendah (PMR) / Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan Sijil
  Bidang/Kelayakan Khusus : Penilaian Menengah Rendah/
Sijil Rendah Pelajaran serta Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada sekolah latihan perhutanan kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
  Gaji Permulaan : G11: P1 RM832.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Penilaian Menengah Rendah (PMR) / Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan Sijil
  Bidang/Kelayakan Khusus : Penilaian Menengah Rendah/
Sijil Rendah Pelajaran serta Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  Gaji Permulaan : G11: P1 RM877.51

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM  Kepujian di peringkat PT3/PMR

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Perhutanan
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pekerja Awam Khas
( 2 )  Pembantu Am Pejabat
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas  atau  Sijil Kompetensi
    KPSL Ke : ( 1 )  Renjer Hutan
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab membantu Renjer Hutan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan dan pembangunan sumber hutan terutamanya tugas-tugas di lapangan, menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan aktiviti pembalakan dan pengeluaran hasil hutan.KEMBALI