A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pembantu Awam
  Kod Skim : 3LH04
  Klasifikasi Perkhidmatan : KEMAHIRAN (H)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP
  Gred : H11, H14, H16, H18
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIBSYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED H11 :

  Kelayakan Masuk : Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : H11: RM1218.00
H11: RM1264.15

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- (Syarat tambahan: Bagi tugas menyelamat, calon perlu memiliki Sijil Pertolongan Cemas serta berkebolehan berenang dan bagi tugas memandu enjin sangkut/ motobot, calon perlu memiliki perakuan kekompetenan berkaitan daripada Jabatan Laut Malaysia)

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat PT3/PMR

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

    Jenis KMP :
  Peruntukan HPG :
  Peruntukan Kemasukan Lateral :
  Jenis Naik Pangkat :
  Peruntukan (KPSL) :
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : ( 1 )  Pemandu Lokomotif
( 2 )  Pengawas Hutan
( 3 )  Pembantu Kemahiran
( 4 )  Penjaga Jentera Elektrik
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam dan luar bangunan pejabat dan tugas-tugas berkaitan sokongan teknikal ke atas peralatan dan ruang kerja.
- Menjalankan tugas penyelamat (lifeguard) di kawasan kolam renang.
- Menjalankan tugas pemanduan enjin sangkut/motobot.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan.KEMBALI