A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penolong Pegawai Senibina
  Kod Skim : 3LJ04
  Klasifikasi Perkhidmatan : KEJURUTERAAN (J)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : J29, J36, J38
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED J29 :

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : Diploma dalam bidang seni bina.
  Gaji Permulaan : J29: P1 RM1,826.02

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Lulus di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Seni Bina
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Juruteknik
( 2 )  Pelukis Pelan
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : ( 1 )  Arkitek
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas di Unit Pusat Setempat (OSC) termasuk penerimaan dan pemantauan status permohonan serta menjalankan tugas-tugas urus setia OSC. Menyelaras dan menyelia ulasan berkaitan aspek reka bentuk bandar dan seni bina ke atas permohonan kebenaran merancang bagi pendirian bangunan, pelan susun atur, kelulusan landskap, pemasangan papan tanda bangunan komersial dan bangunan pejabat kerajaan. Menyelaras pengeluaran surat sokongan Perakuan Kelayakan Menduduki Bangunan (CF), menyelaras ulasan permohonan ubahsuai bangunan, menyelaras reka bentuk ruang pameran dan bahan-bahan pameran, menyelaras ulasan cadangan pencahayaan bangunan dan menyelaras ulasan cadangan reka bentuk dalaman bagi bangunan-bangunan di bawah penyeliaan jabatan.KEMBALI