A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penghulu
  Kod Skim : 3LN11
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : NP29, NP32, NP36, NP40
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED NP29 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta mempunyai
pengalaman tidak kurang dari 10 tahun dalam bidang yang
berkaitan, terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan
sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan
masyarakat, adat istiadat, agama dan sosiobudaya
tempatan
  Gaji Permulaan : NP29: RM1,642.54

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : NP29: RM1,846.15

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : NP29: RM1,846.15

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Matrikulasi KPM
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : NP29: RM1,846.15

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : NP29: RM2,146.96

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Pengalaman tidak kurang dari 5 tahun dalam bidang yang berkaitan, terlibat dalam
aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengatahuan luas dalam pembangunan
masyarakat, adat istiadat, agama dan sosio budaya tempatan.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Bidang berkaitan
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
( 2 )  Pembantu Antidadah
( 3 )  Pembantu Belia dan Sukan
( 4 )  Pembantu Hal Ehwal Islam
( 5 )  Pembantu Pembangunan Masyarakat
( 6 )  Pembantu Penerangan
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Tadbir
( 2 )  Pegawai Penerangan
( 3 )  Pegawai Pembangunan Masyarakat
( 4 )  Pegawai Belia dan Sukan
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai Pegawai Perantaraan untuk menyebar maklumat pentadbiran negeri, dasar-dasar kerajaan dan menganjur pembangunan masyarakat di peringkat mukim. Memberi fokus pada aspek pembangunan, pentadbiran, keagamaan dan kebudayaan di peringkat mukim.KEMBALI