A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penyelia Jeti
  Kod Skim : 3LN32
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP ke bawah
  Gred : N3, N12
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED N3 :

  Kelayakan Masuk : PMR ke bawah
  Bidang/Kelayakan Khusus : Berpelajaran di peringkat sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan.
  Gaji Permulaan : N3: P1 RM801.84

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Penilaian Menengah Rendah (PMR) / Sijil Rendah Pelajaran (SRP)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran.
  Gaji Permulaan : N3: P1 RM847.99

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Lulus di peringkat PT3/PMR

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pembantu Am Pejabat
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab memastikan data pendaratan dan penyeliaan jeti pendaratan, kompleks dan pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dijaga dan diselia.KEMBALI