A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penyelamat
  Kod Skim : 3LN33
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP ke bawah
  Gred : N1, N12
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED N1 :

  Kelayakan Masuk : PMR ke bawah
  Bidang/Kelayakan Khusus : Berpelajaran di peringkat sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan.
  Gaji Permulaan : N1: P1 RM733.54

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pertolongan Cemas yang diiktiraf dan berkebolehan berenang.
  Gaji Permulaan : N1: P1 RM825.84

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Boleh Bertutur/Membaca/Menulis

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menjaga keselamatan dan kebersihan kolam renang agar selamat digunakan di samping memastikan orang awam mematuhi arahan-arahan serta peraturan penggunaan kolam renang yang telah ditetapkan. Penyelamat di kawasan tasik pula bertanggungjawab mengawasi dan memastikan keselamatan pengguna alat-alat rekreasi air terjamin di samping memastikan peralatan yang digunakan tidak rosak dan selamat digunakan.KEMBALI