A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penjaga Jentera Elektrik
  Kod Skim : 3LR04
  Klasifikasi Perkhidmatan : MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : R17, R22, R24
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED J17 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kompetensi
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta sekurang-kurangnya Sijil Kekompetenan Kategori A0 (Sistem Voltan Rendah) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : A0/A1 : RM1,318.42
A4-2/A4-1/A4 : RM1,374.81
B0-2/BO-1/B0/B1/B4 : RM1,431.21

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Tukang K2
( 2 )  Tukang K3
      Syarat KPSL : Akademik  dan  Sijil Kompetensi
    KPSL Ke : ( 1 )  Penghulu
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab membaiki sebarang kerosakan elektrik dan memulihkan perkakas sub voltan rendah serta membuat ujian elektrik pada setiap masa serta menyelenggara dan memeriksa semua pendawaian, suis, starter panel and control panel serta motor elektrik.KEMBALI