A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pemandu Kenderaan
  Kod Skim : 3LR06
  Klasifikasi Perkhidmatan : MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP ke bawah
  Gred : R3, R6
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED R3 :

  Kelayakan Masuk : PMR ke bawah dan Lesen
  Bidang/Kelayakan Khusus : Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan dan lesen D yang dikeluarkan oleh JPJ [kecuali lesen memandu dalam tempoh Percubaan(P)] serta memenuhi syarat tambahan.
  Gaji Permulaan : R3: P1 RM884.90

 ATAU

  Kelayakan Masuk : PMR ke bawah dan Lesen
  Bidang/Kelayakan Khusus : Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan dan lesen E/E1/E2 yang dikeluarkan oleh JPJ [kecuali lesen memandu dalam tempoh Percubaan(P)] serta memenuhi syarat tambahan.
  Gaji Permulaan : R3: P1 RM931.05

 ATAU

  Kelayakan Masuk : PMR ke bawah dan Lesen
  Bidang/Kelayakan Khusus : Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan dan lesen F/H yang dikeluarkan oleh JPJ [kecuali lesen memandu dalam tempoh Percubaan(P)] serta memenuhi syarat tambahan.
  Gaji Permulaan : R3: P1 RM977.20

 ATAU

  Kelayakan Masuk : PMR ke bawah dan Lesen
  Bidang/Kelayakan Khusus : Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan dan lesen G/I yang dikeluarkan oleh JPJ [kecuali lesen memandu dalam tempoh Percubaan (P)] serta memenuhi syarat tambahan.
  Gaji Permulaan : R3: P1 RM1,023.35

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Boleh Bertutur/Membaca/Menulis

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pekerja Awam
      Syarat KPSL : Lesen  dan  Kemahiran
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab untuk memandu kenderaan pejabat atas tugas-tugas rasmi, menjaga dan menyelenggara kenderaan serta memastikan keselamatan kenderaan dan alat-alat kelengkapannya.KEMBALI