A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Tukang K3
  Kod Skim : 3LR09
  Klasifikasi Perkhidmatan : MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP
  Gred : R9, R14
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED R9 :

  Kelayakan Masuk : PMR ke bawah dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Tamat Tingkatan III sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan dan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang ketukangan yang berkenaan.
  Gaji Permulaan : R9: P1 RM860.90

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Penilaian Menengah Rendah (PMR) / Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan peperiksaan khas (Ujian Kemahiran)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Tamat Tingkatan III sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan dan lulus Ujian Kemahiran dalam bidang ketukangan yang berkenaan (sama ada mempunyai atau tidak mempunyai piawaian MLVK) yang dijalankan atau diperaku oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan sebagai setaraf dengan SKM Tahap 2.
  Gaji Permulaan : R9: P1 RM860.90

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Pekerja dalam Perkhidmatan Awam dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Penjawat Awam dalam perkhidmatan Pekerja Awam, Pekerja Awam Khas, Pemandu Kenderaan, Operator Loji dan Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang ketukangan yang berkenaan.
  Gaji Permulaan : R9: P1 RM860.90

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Pekerja dalam Perkhidmatan Awam dan peperiksaan khas (Ujian Kemahiran)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Penjawat Awam dalam perkhidmatan Pekerja Awam, Pekerja Awam Khas, Pemandu Kenderaan, Operator Loji dan Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah serta lulus Ujian Kemahiran dalam bidang ketukangan yang berkenaan (sama ada mempunyai atau tidak mempunyai piawaian MLVK) yang dijalankan atau diperaku oleh Ketua Jabatan/ Ketua Perkhidmatan sebagai setaraf dengan SKM Tahap 2.
  Gaji Permulaan : R9: P1 RM860.90

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Boleh Bertutur/Membaca/Menulis

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Tiada
    Jenis KMP : Tiada
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : ( 1 )  Tukang K1
( 2 )  Tukang K2
      Syarat KPSL : Akademik  atau  peperiksaan khas (Ujian Kemahiran)


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menjalankan kerja pemeriksaan, servis dan senggaraan (berdasarkan bidang atau pengkhususan masing-masing seperti awam, mekanikal dan elektrikal). Turut terlibat dalam aspek penyeliaan dan pemantauan bagi projek pembangunan/ pemasangan baru dan penyelenggaraan.KEMBALI