A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang
  Kod Skim : 3PA04
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED AT41 :

  Kelayakan Masuk :  Lesen
  Bidang/Kelayakan Khusus : Lesen Juruterbang Perdagangan dan Instrument Rating
yang diiktiraf oleh Kerajaan serta mempunyai sekurang-kurangnya
500 jam pengalaman penerbangan sebagai
Pilot in Command atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
  Gaji Permulaan : AT41: RM2,532.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Pengalaman dan Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Kategori C - Captain Transport Aircraft dengan
mempunyai pengalaman penerbangan 750 jam dari
Tentera Udara Diraja Malaysia dan Instrument Rating
yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : AT41: RM2,532.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Lesen dan Perakuan Kekompetenan dan Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : Lesen Penerbangan Komersil dan Instrument Rating
(CPL/IR) dan 1500 jam penerbangan dan memiliki 250
jam pengalaman pesawat Twin Engine atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : AT41: RM2,756.88

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Bidang / Lesen
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Tanpa Kekosongan Jawatan
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menentukan penerbangan awam dijalankan dengan selamat melalui pengawasan aktiviti pelesenan semua ahli udara dan Flight Dispatcher penerbangan awam, pengeluaran sijil pengesuha udara yang menjalankan aktiviti penerbangan awam, menentukan ahli udara dan kapal udara kompeten dan selamat melalui ujian penerbangan dan menjalankan penyiasatan kemalangan udara apabila perlu.KEMBALI