A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Kawalan Trafik Udara
  Kod Skim : 3PA05
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : A41, A44, A48, A52, A54
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED A41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan memenuhi syarat tambahan
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : A41: RM2,325.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian dan memenuhi syarat tambahan
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : A41: RM2,635.65

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Kepujian dalam subjek Matematik atau salah satu
daripada subjek Sains serta Kepujian Bahasa Inggeris
pada peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
- lulus Ujian Kecenderungan yang ditetapkan oleh Pihak
Berkuasa Melantik;
- lulus pemeriksaan doktor untuk memastikan bahawa
calon mempunyai tubuh badan yang sihat, pendengaran
yang baik, penglihatan yang terang dan boleh mengenal
dan membezakan warna seperti yang ditetapkan oleh
Ketua Jabatan/Perkhidmatan; dan
- tamat dengan jayanya kursus praperkhidmatan di Kolej
Penerbangan Awam, Malaysia dalam bidang Area
Control dan mendapat Area Control Rating

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara
      Syarat KPSL : Kursus
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab merangka dan melaksanakan tugas-tugas memberikan perkhidmatan trafik udara kepada pengguna-pengguna ruang udara Malaysia (FIR Kuala Lumpur dan FIR Kota Kinabalu) mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) dan mengikut kuasa yang diberikan dalam Akta Penerbangan Awam Malaysia (MCAA 1969) dan Peraturan Penerbangan Awam Malaysia (MCAR 1996) agar sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan lancar.KEMBALI