A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Laut
  Kod Skim : 3PA06
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : AL41, AL44, AL48, AL52, AL54
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED AL41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan
maritim yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : AL41: RM2,429.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang nautical studies
yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : AL41: RM2,531.88

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan laut
yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : AL41: RM2,531.88

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah dalam bidang arkitek laut yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf dengannya.
  Gaji Permulaan : AL41: RM2,739.43

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi dan Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Chief Mate of 3000 GT or more Unlimited Trade
Voyages yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : AL41: RM2,739.43

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Second Engineer Officer of 3000 kW or more
Unlimited Trade Voyages yang diiktiraf oleh Kerajaan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : AL41: RM2,739.43

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Master of 3000 GT or more Unlimited Trade Voyages
yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : AL41: RM3,154.55

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Kompetensi atau Perakuan Kekompetenan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Chief Engineer Officer of 3000 kW or more Unlimited
Trade Voyages yang diiktiraf oleh Kerajaan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : AL41: RM3,154.55

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Arkitek Laut , Kejuruteraan Laut , Sains Nautika
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Penolong Pegawai Laut
      Syarat KPSL : Akademik  dan  Sijil Kompetensi
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menguruskan pendaftaran kapal, keselamatan kapal, keselamatan pelayaran, hal ehwal pelaut dan pelabuhan, latihan teknikal maritim, projek-projek pembangunan serta membuat kajian dan penilaian terhadap konvensyen-konvensyen antarabangsa dan perundangan laut, menguruskan pelaksanaan latihan, penyelidikan dan pengurusan data statistik khususnya berkaitan dengan industri perkapalan dan pengangkutan laut.KEMBALI