A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pemeriksa Kapal Terbang
  Kod Skim : 3PA07
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED AT41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (penerbangan,
elektrik atau elektronik) yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : AT41: RM2,532.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk :  Lesen
  Bidang/Kelayakan Khusus : Aircraft Maintenance Engineer’s Licence yang diiktiraf
oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
  Gaji Permulaan : AT41: RM2,532.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Kejuruteraan
  Bidang Lain : Aeronatik  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Bidang / Lesen
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Tanpa Kekosongan Jawatan
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Penolong Pemeriksa Kapal Terbang
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Lesen
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas certifikasi, kelulusan kejuruteraan, pembuatan kapal udara (termasuk kapal udara rekreasi), uji terbang, pendaftaran kapal udara, memperakui keselamatan terbang, kelulusan Air Operator’s Certificate, kelulusan organisasi penyenggaraan, pemeriksaan kapal udara dan pelesenan jurutera penyenggaraan.KEMBALI