A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pensyarah Universiti
  Kod Skim : 3PD03
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENDIDIKAN (D)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIBSYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DS45 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : RM3,070.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Arkitek Malaysia; atau
  Gaji Permulaan : RM3,070.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Perubatan dan Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Doktor Perubatan Veterinar dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : RM3,070.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Perubatan dan Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : kelayakan Perubatan Veterinar yang berdaftar sebagai Doktor Veterinar di bawah Jadual II Bahagian I, Akta Doktor Veterinar 1974 dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : RM3,380.37

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM3,380.37

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DS51 :

  Kelayakan Masuk :
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred DS45 dan;
i) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan
ii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan
  Gaji Permulaan : RM5,855.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DS53 (PROFESOR MADYA) :

  Kelayakan Masuk :
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred DS45 dan;
i) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; dan
ii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan
  Gaji Permulaan : RM6,162.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED KHAS C (PROFESOR) :

  Kelayakan Masuk :
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred DS45 dan;
i) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya; dan
ii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan
  Gaji Permulaan : RM7,190.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Bidang berkaitan
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Ya
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL :


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :KEMBALI