A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pensyarah Pergigian
  Kod Skim : 3PD04
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENDIDIKAN (D)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : DUG51P, DUG51, DUG53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I, DUG55/56
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DUG51 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang pergigian dan ijazah sarjana dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia; atau
  Gaji Permulaan : RM5,860.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang pergigian dan kelayakan kepakaran dalam bidang pergigian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia; atau
  Gaji Permulaan : RM6,093.59

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang pergigian dan ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia;
  Gaji Permulaan : RM6,093.59

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DUG51P :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang pergigian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia; dan

memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam bidang berkaitan.
  Gaji Permulaan : RM4,098.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DUG53 (PROFESOR MADYA) :

  Kelayakan Masuk :
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred DUG51 dan :
i) memeiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian sekurang-kurangnya 5 Tahun dalam bidang berkaitan;
ii) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya ; dan
iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan selain daripada pengalaman yang ditetapkan
  Gaji Permulaan : RM6,182.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED KHAS (PROFESOR) :

  Kelayakan Masuk :
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred DUG51 dan :
i) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian sekurang-kurangnya 5 Tahun dalam bidang berkaitan;
ii) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya ; dan
iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan selain daripada pengalaman yang ditetapkan
  Gaji Permulaan : RM7,190.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan [bagi lantikan ke DUG53 (Profesor Madya) dan Gred Khas C (Profesor)]
- Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya [bagi lantikan ke Gred DUG53 (Profesor Madya) dan Gred Khas C (Profesor)].
- Memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian sekurang-kurangnya:
i) Dua (2) tahun dalam bidang berkaitan [bagi lantikan ke Gred DUG51P]
ii) Lima (5) tahun dalam bidang berkaitan [bagi lantikan ke Gred DUG51, DUG53 dan Gred Khas C]

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Pergigian
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab memberi syarahan, tutorial, menjalankan penyelidikan, menghasilkan penerbitan dan pengamal perubatan/ pergigian.KEMBALI