A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pensyarah UiTM
  Kod Skim : 3PD07
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENDIDIKAN (D)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2290.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2391.92

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2494.13

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2698.55

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM2800.76

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
  Gaji Permulaan : RM2,902.97

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
  Gaji Permulaan : RM3005.18

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM45 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM3070.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Arkitek Malaysia.
  Gaji Permulaan : RM3070.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : RM3380.37

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM51 :

  Kelayakan Masuk :
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred DM45 dan
i) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan
ii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan
  Gaji Permulaan : RM 5,855.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DM53 (PROFESOR MADYA) :

  Kelayakan Masuk :
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred DM45 dan;
i) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya ; dan
ii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan
  Gaji Permulaan : RM 6,162.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED KHAS C (PROFESOR) :

  Kelayakan Masuk :
  Bidang/Kelayakan Khusus : memenuhi syarat lantikan ke Gred DM45 dan;
i) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya; dan
ii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan
  Gaji Permulaan : RM7,190.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan.
- Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya (bagi lantikan ke Gred DM51).
- Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya [bagi lantikan ke Gred DM53 (Profesor Madya)].
- Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemukan mutunya [bagi lantikan ke Gred Khas C (Profesor)].

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Semua Bidang
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Ya
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Penolong Pensyarah UiTM
      Syarat KPSL : Akademik
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab memberi syarahan, menyelia projek tesis dan mengurus kerja-kerja amali/ tutorial/ menyediakan nota-nota kuliah/ manual makmal, mengendalikan urusan peperiksaan, mengawasi kerja-kerja latihan praktik pelajar, membantu menyemak/ menyediakan kurikulum/ silibus, melibatkan diri dalam kerja-kerja penyelidikan dan menjalankan usaha-usaha pembangunan pelajar.KEMBALI