A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pensyarah Farmasi
  Kod Skim : 3PD08
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENDIDIKAN (D)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Khas Turus III, Khas Turus II, Khas Turus I
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DUF45 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Farmasi Malaysia; atau
  Gaji Permulaan : DUF45: RM3,070.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Farmasi Malaysia.
  Gaji Permulaan : DUF45: RM3,380.37

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DUF51 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Farmasi Malaysia; atau
  Gaji Permulaan : DUF51: RM5,855.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DUF53 (PROFESOR MADYA) :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Farmasi Malaysia;
  Gaji Permulaan : DUF53: RM6,162.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED KHAS (PROFESOR) :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Farmasi Malaysia; atau
  Gaji Permulaan : KHAS: RM7,190.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang berkenaan.
- Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya(bagi lantikan ke Gred DUF51).
- Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya [bagi lantikan ke Gred DUF53 (Profesor Madya)]
- Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya [bagi lantikan ke Gred Khas C (Profesor)].

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Semua Bidang
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab memberi syarahan, tutorial, menjalankan penyelidikan dan menghasilkan penerbitan. Bertanggungjawab memberi syarahan, menyelia projek tesis dan mengurus kerja-kerja amali/ tutorial/ menyediakan nota-nota kuliah/ manual makmal, mengendalikan urusan peperiksaan, mengawasi kerja-kerja latihan praktik pelajar, membantu menyemak/ menyediakan kurikulum/ silibus melibatkan diri dalam kerja-kerja penyelidikan dan menjalankan usaha-usaha pembangunan pelajar.KEMBALI