A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Penguat Kuasa
  Kod Skim : 3PK06
  Klasifikasi Perkhidmatan : KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : KP41, KP44, KP48, KP52, KP54
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   warganegara Malaysia
  -   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED KP41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : KP41: RM2,081.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bekas Polis atau Bekas Tentera
  Bidang/Kelayakan Khusus : bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektor
Polis atau Leftenan Muda atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam
jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik;
  Gaji Permulaan : KP41: RM2,081.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : KP41: RM2,285.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : KP41: RM2,387.21

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : Syarat lantikan untuk kegunaan di Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan
Pemeriksaan Malaysia:

ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang Perikanan, Pertanian, Hortikultur,
Pemakanan atauTeknologi Makanan yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
  Gaji Permulaan : KP41: RM2,390.37

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Syarat lantikan untuk kegunaan di Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan
Pemeriksaan Malaysia:

Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau Ijazah Ilmu Perubatan Veterinar yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : KP41: RM2,693.84

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti
berikut:
- tinggi sekurang-sekurangnya 1.57m bagi lelaki dan
1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
- berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan
46kg bagi wanita;
- mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara
julat 19 hingga 26;
- mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada
yang biasa dan 84sm semasa menarik nafas (lelaki
sahaja);
- lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan
yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa
menggunakan cermin mata;
- pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat;
dan
- diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh
pengamal perubatan berdaftar.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Semua Bidang
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

    Jenis KMP :
  Peruntukan HPG :
  Peruntukan Kemasukan Lateral :
  Jenis Naik Pangkat :
  Peruntukan (KPSL) :
    KPSL Dari : ( 1 )  Penolong Pegawai Penguat Kuasa
( 2 )  Pemeriksa Kereta Motor
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :KEMBALI