A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Perubatan
  Kod Skim : 3PU07
  Klasifikasi Perkhidmatan : PERUBATAN DAN KESIHATAN (U)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54, Pakar UD55/56
  Layak BIPK : Ya
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED UD41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah dalam ilmu perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah
berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan
Malaysia
  Gaji Permulaan : UD41: RM2,947.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : calon yang dilantik di bawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi Peraturan-peraturan Perubatan seperti perenggan 12(1)(aa) serta telah berdaftar sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia.
  Gaji Permulaan : UD41: RM2,947.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED UD43, UD47, UD51, UD53, Pakar UD55/56 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah dalam ilmu perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah
berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia.

calon yang dilantik di bawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah
memenuhi Peraturan-peraturan Perubatan seperti perenggan 12(1)(aa) serta telah
berdaftar sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia.

memenuhi syarat lantikan dan syarat kelayakan Bahasa Melayu

mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkenaan
  Gaji Permulaan : UD43: RM3,611.00;
UD47: RM5,211.00;
UD51: RM5,860.00;
UD53: RM6,182.00.
UD55/56: RM6,504.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkenaan.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Lulus di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Perubatan
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab memeriksa dan merawat pesakit, menguruskan rawatan dan pemeriksaan ibu-ibu mengandung serta menyambut kelahiran bayi, menjalankan pemeriksaan mayat, menyediakan laporan, menjalankan tugas-tugas on call dan menyampaikan ceramah-ceramah.KEMBALI