A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Akauntan
  Kod Skim : 3PW06
  Klasifikasi Perkhidmatan : KEWANGAN (W)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Gred : WA41, WA44, WA47/48, WA51/52, WA53/54
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED WA41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : WA41: RM2,820.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : lulus peperiksaan akhir Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiaf oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : WA41: RM2,820.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : lulus Peperiksaan Kelayakan (QE) Institut Akauntan Malaysia.
  Gaji Permulaan : WA41: RM2,820.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED WA47, WA51, WA53 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Badan Profesional dan Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : (a) memiliki kelayakan lantikan ke Gred WA41;
(b) (i) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan dan Ahli MIA; atau
(ii) Ahli MIA;
(c) memiliki tempoh pengalaman bekerja yang bersesuaian dalam bidang berkaitan; dan
(d) memenuhi tahap kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.
  Gaji Permulaan : WA47: RM5,161.00
WA51: RM5,795.00
WA53: RM6,122.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Perakaunan
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Penolong Akauntan
      Syarat KPSL : Akademik
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab mereka bentuk, membangun dan melaksanakan sistem perakaunan kerajaan dengan baik. Memberi khidmat nasihat dan meluluskan sistem perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik. Memberi nasihat kepada pembuat keputusan berkaitan perakaunan dan kewangan.KEMBALI