A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Penguat Kuasa Maritim
  Kod Skim : 3PX01
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGUATKUASAAN MARITIM (X)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
Pengurusan dan Profesional
  Gred : XA13, XA14, XA16, XA18, XA20, XA22, XA24
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED XA :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian bidang sains nautikal, sains samudera, pengajian kelautan (maritime studies) atau bidang berkaitan dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : X17: P1 RM2,473.88

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : X17: P1 RM2,473.88

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : X17: P1 RM2,329.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda dalam bidang kejuruteraan atau bidang berkaitan dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  Gaji Permulaan : X17: P1 RM2,619.63

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  Gaji Permulaan : X17: P1 RM2,911.15

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:
- tinggi sekurang-kurangnya 1.63m bagi lelaki dan 1.57m bagi wanita tanpa bersepatu;
- berat badan sekurang-kurangnya 50kg bagi lelaki dan 48kg bagi wanita;
- mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
- mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81sm dan semasa menarik nafas 86sm (lelaki sahaja);
- lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
- pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
- diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan yang berdaftar.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Semua Bidang
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa, Kemajuan Pangkat
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas peringkat pengurusan yang melibatkan Zon Maritim Malaysia dari segi menguatkuasakan undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang persekutuan, melaksanakan tugas mencari dan menyelamat, mencegah dan menyekat pelakuan kesalahan, memberikan bantuan perkara berkaitan dengan penjenayahan apabila dipohon oleh negara luar, melaksanakan pengawasan udara dan pantai serta menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada agensi yang memerlukan di Zon Maritim Malaysia dan lautan lepas ialah mencari dan menyelamat, mengawal dan mencegah pencemaran maritim, pencegahan dan penyekatan pelanunan serta pencegahan dan penyekatan pengedaran haram dadah narkotik.
- Tugas yang dilaksanakan akan diletakkan di bawah perintah dan kawalan am Angkatan Tentera Malaysia semasa darurat, krisis khas atau peperangan.KEMBALI