A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia
  Kod Skim : 3PZ01
  Klasifikasi Perkhidmatan : TENTERA (Z)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM
Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
Pengurusan dan Profesional
  Gred : ZAL13, ZAL15, ZA15, ZA16, ZA18, ZA20, ZA22, ZA24, ZA26
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED PEGAWAI KADET GRADUAN GRED ZAL15 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  Gaji Permulaan : ZAL15:P1 RM2,122.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED PEGAWAI KADET GRED ZAL13 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
  Gaji Permulaan : ZAL13:P1RM1,104.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED PENTAULIAHAN KE PGKT LEFT MUDA GRED ZA15 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Sijil Ketenteraan dari institusi ketenteraan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
  Gaji Permulaan : ZA15: P1 RM2,411.85

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Perubatan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau ijazah dalam ilmu perubatan veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Sijil Ketenteraan dari institusi ketenteraan yang diiktiraf oleh kerajaan; dan

Berdaftar di bawah Seksyen 12(1) Akta Doktor Veterinar 1974 selaras dengan senarai kelayakan-kelayakan di Bahagian 1 Jadual Kedua; atau
  Gaji Permulaan : ZA15: P1 RM2,593.94

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Sijil Ketenteraan dari institusi ketenteraan yang diiktiraf oleh kerajaan.
  Gaji Permulaan : ZA15 : P1 RM 2,703.37

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:
- tinggi sekurang-kurangnya 1.62m bagi lelaki dan 1.57m bagi wanita tanpa bersepatu;
- berat badan sekurang-kurangnya 47.5kg bagi lelaki dan 40.5kg bagi wanita;
- mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) yang ditetapkan oleh Majlis Angkatan Tentera;
- mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 76sm (lelaki sahaja);
- lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan mengikut ketetapan Majlis Angkatan Tentera;
- pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
- diperakui sihat dan tidak cacat anggota oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Semua Bidang
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia
      Syarat KPSL : Ditauliahkan ke Senarai Tugas Khas
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :KEMBALI