A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
Lima (5) perkara utama iaitu:

1.

Warganegara Malaysia

2.

Umur

3.

Kelayakan Masuk

4.

Gaji Permulaan

5.

Syarat Bahasa Malaysia/Melayu:

RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 Warganegara MalaysiaUmur


  • Tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

Kelayakan Masuk


 

Kelayakan-kelayakan yang ditetapkan di dalam skim perkhidmatan adalah bagi memasti bahawa seseorang yang dilantik memiliki pengetahuan, kemahiran dan kecekapan yang bersesuaian dengan skop fungsi tugas sesuatu jawatan dalam perkhidmatan awam.  Kategori kelayakan yang diperlukan di dalam perkhidmatan awam semasa adalah seperti berikut:


 

1 . 

Badan Profesional
 

2 . 

Bakat dan Kebolehan
 

3 . 

Bekas Inspektor Polis
 

4 . 

Bekas Kapten Angkatan Tentera
 

5 . 

Bekas Leftenan Tentera
 

6 . 

Bekas Penolong Penguasa Polis
 

7 . 

Bekas Polis
 

8 . 

Bekas Tentera
 

9 . 

Diploma
 

10 . 

Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
 

11 . 

Ijazah Doktor Perubatan
 

12 . 

Ijazah Sarjana
 

13 . 

Ijazah Sarjana Muda
 

14 . 

Ijazah Sarjana Muda Kepujian
 

15 . 

Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)
 

16 . 

Lesen
 

17 . 

memenuhi syarat tambahan
 

18 . 

Pekerja dalam Perkhidmatan Awam
 

19 . 

Pengalaman
 

20 . 

Penilaian Menengah Rendah (PMR) / Sijil Rendah Pelajaran (SRP)
 

21 . 

Peperiksaan Khas
 

22 . 

peperiksaan khas (Ujian Kemahiran)
 

23 . 

Perakuan Kekompetenan
 

24 . 

PMR ke bawah
 

25 . 

Sijil
 

26 . 

Sijil Institut Pertanian
 

27 . 

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
 

28 . 

Sijil Kompetensi
 

29 . 

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 

30 . 

Sijil Politeknik
 

31 . 

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
 

32 . 

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)Gaji Permulaan


Gaji permulaan ditetapkan untuk seseorang pegawai yang dilantik tertakluk kepada skim perkhidmatan berkenaan.

Penentuan gaji permulaan dalam skim perkhidmatan berdasarkan:


Penetapan Gaji Permulaan Lebih Tinggi

Gaji permulaan yang Lebih Tinggi atas P1 sesuatu skim perkhidmatan boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik(PBM) berkenaan, berasaskan kepada pengalaman kerja atau kepakaran yang berkaitan. Penetapan gaji ini boleh dirujuk dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam P.U(A) 1/2012 Perkara 25(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) dan Perkara 26.

Syarat Bahasa Malaysia/Melayu


  Kepujian
  1. Peringkat SPM
  2. Peringkat SRP/PMR
  3. Kepujian

  Lulus
  1. Peringkat SPM
  2. Peringkat SRP/PMR
  3. Lulus

  Bertutur
  1. Boleh Bertutur/Membaca/Menulis
  2. Fasih Bertutur
  3. Boleh Bertutur

Lulus Bahasa Malaysia/Melayu di Peringkat SPM


Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi:
Bil. Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred
1. PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Perubatan 3PU07 UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54

Lulus Bahasa Malaysia/Melayu di Peringkat SRP/PMR


Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi:

Bil.

Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred
1. TENTERA Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia 3DZ01 ZAL1, ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12

Lulus Bahasa Malaysia/Melayu


Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi:

Bil.

Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred

Kepujian Bahasa Malaysia/Melayu di Peringkat SPM


Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi:

Bil.

Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred

1.

PENGANGKUTAN Pemandu Lokomotif 3DA01 A13, A19/20, A22, A26, A28

2.

PENGANGKUTAN Pemeriksa Kereta Motor 3DA02 AB19, AB22, AB26, AB29/30, AB36, AB38, AB40

3.

PENGANGKUTAN Penolong Pegawai Laut 3LA03 A29, A36, A38, A40

4.

PENGANGKUTAN Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara 3LA04 A29, A36, A38, A40

5.

PENGANGKUTAN Penolong Pemeriksa Kapal Terbang 3LA05 A29, A36, A38, A40

6.

PENGANGKUTAN Pembantu Laut 3LA06 A19, A22, A26, A28

7.

PENGANGKUTAN Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang 3PA04 AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54

8.

PENGANGKUTAN Pegawai Kawalan Trafik Udara 3PA05 A41, A44, A48, A52, A54

9.

PENGANGKUTAN Pegawai Laut 3PA06 AL41, AL44, AL48, AL52, AL54

10.

PENGANGKUTAN Pemeriksa Kapal Terbang 3PA07 AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54

11.

BAKAT DAN SENI Penerbit Rancangan 3DB01 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

12.

BAKAT DAN SENI Pegawai Kebudayaan 3DB02 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

13.

BAKAT DAN SENI Ahli Muzik 3DB03 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

14.

BAKAT DAN SENI Pereka 3DB04 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

15.

BAKAT DAN SENI Artis Budaya 3DB05 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B51/52, B53/54

16.

BAKAT DAN SENI Jurufotografi 3DB06 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B39/40

17.

BAKAT DAN SENI Jurusolek 3LB01 B19, B21/22, B25/26 B27/B28

18.

SAINS Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar 3LC01 C29, C32, C38, C40

19.

SAINS Penolong Pegawai Makmal Filem 3LC02 C29, C32, C38, C40

20.

SAINS Penolong Pegawai Teknologi Makanan 3LC03 C29, C32, C38, C40

21.

SAINS Penolong Pegawai Penyediaan Makanan 3LC06 C29, C32, C38, C40

22.

SAINS Penolong Pegawai Sains 3LC07 C29, C32, C38, C40

23.

SAINS Penolong Pegawai Meteorologi 3LC08 C29, C32, C38, C40

24.

SAINS Pembantu Makmal 3LC10 C19, C22, C26, C28

25.

SAINS Pembantu Makmal Filem 3LC12 C19, C22, C26, C28

26.

SAINS Penolong Pegawai Geosains 3LC14 C29, C32, C38, C40

27.

SAINS Pembantu Geosains 3LC15 C19, C22, C26, C28

28.

SAINS Pegawai Makmal Filem 3PC01 C41, C44, C48, C52, C54

29.

SAINS Pegawai Kawalan Alam Sekitar 3PC02 C41, C44, C48, C52, C54

30.

SAINS Pegawai Teknologi Makanan 3PC03 C41, C44, C48, C52, C54

31.

SAINS Pegawai Meteorologi 3PC07 C41, C44, C48, C52, C54

32.

SAINS Pegawai Sains 3PC08 C41, C44, C48, C52, C54

33.

SAINS Pegawai Penyediaan Makanan 3PC09 C41, C44, C48, C52, C54

34.

SAINS Pegawai Geosains 3PC10 C41, C44, C48, C52, C54

35.

PENDIDIKAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi 3DD01 DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54

36.

PENDIDIKAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 3DD02 DG29, DG32, DG34, DG38, DG40, DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54

37.

PENDIDIKAN Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional 3DD03 DV19, DV21/22, DV29/30, DV35/36, DV37/38, DV39/40, DV41/42, DV43/44, DV47/48, DV51/52, DV53/DV54

38.

PENDIDIKAN Penolong Pensyarah UiTM 3LD02 DM29, DM32, DM34, DM40

39.

PENDIDIKAN Pensyarah Perubatan 3PD02 DU51P, DU51, DU53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I

40.

PENDIDIKAN Pensyarah Universiti 3PD03 DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I

41.

PENDIDIKAN Pensyarah Pergigian 3PD04 DUG51P, DUG51, DUG53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I

42.

PENDIDIKAN Guru Bahasa 3PD06 DG41, DG44, DG48, DG52

43.

PENDIDIKAN Pensyarah UiTM 3PD07 DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I

44.

PENDIDIKAN Pensyarah Farmasi 3PD08 DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Turus III, Turus II, Turus I

45.

EKONOMI Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan 3DE02 E19, E22, E26, E29/30, E32, E38, E41/42, E44, E48, E52, E54

46.

EKONOMI Penolong Pegawai Perangkaan 3LE02 E29, E32, E38, E40

47.

EKONOMI Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi 3LE03 E29, E32, E38, E40

48.

EKONOMI Pembantu Perangkaan 3LE05 E19, E22, E26, E28

49.

EKONOMI Pembantu Ehwal Ekonomi 3LE06 E19, E22, E26, E28

50.

EKONOMI Perangkawan 3PE01 E41, E44, E48, E52, E54

51.

EKONOMI Pegawai Ehwal Ekonomi 3PE02 E41, E44, E48, E52, E54

52.

SISTEM MAKLUMAT Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3LF02 FA29, FA32, FA38, FA40

53.

SISTEM MAKLUMAT Juruteknik Komputer 3LF03 FT19, FT22, FT26, FT28

54.

SISTEM MAKLUMAT Pegawai Teknologi Maklumat 3PF01 F41, F44, F48, F52, F54

55.

PERTANIAN Pembantu Veterinar/ Penolong Pegawai Veterinar 3DG01 G19, G22, G26, G29/30, G32, G36, G40

56.

PERTANIAN Pembantu Hidupan Liar 3DG02 G11, G14, G19/20, G22, G26, G28

57.

PERTANIAN Pengawas Hutan 3DG03 G11, G14, G19/20, G22, G26, G28

58.

PERTANIAN Renjer Hutan/ Penolong Pemelihara Hutan 3DG04 G19, G22, G26, G29/30, G32, G36, G40

59.

PERTANIAN Penolong Pegawai Pertanian 3LG04 G29, G32, G36, G40

60.

PERTANIAN Penolong Pegawai Perikanan 3LG05 G29, G32, G36, G40

61.

PERTANIAN Penolong Pegawai Hidupan Liar 3LG06 G29, G32, G36, G40

62.

PERTANIAN Penolong Pegawai Rancangan Tanah 3LG07 G29, G32, G36, G40

63.

PERTANIAN Penolong Pengurus Taman/ Ladang 3LG09 G29, G32, G36, G40

64.

PERTANIAN Penyelia Rancangan Tanah 3LG12 G19, G22, G26, G28

65.

PERTANIAN Pembantu Perikanan 3LG13 G19, G22, G26, G28

66.

PERTANIAN Pembantu Taman/ Ladang 3LG15 G19, G22, G26, G28

67.

PERTANIAN Pemelihara Hutan 3PG01 G41, G44, G48, G52, G54

68.

PERTANIAN Pegawai Pertanian 3PG02 G41, G44, G48, G52, G54

69.

PERTANIAN Pegawai Perikanan 3PG03 G41, G44, G48, G52, G54

70.

PERTANIAN Pegawai Hidupan Liar 3PG04 G41, G44, G48, G52, G54

71.

PERTANIAN Pegawai Veterinar 3PG05 GV41, GV44, GV48, GV52, GV54

72.

PERTANIAN Pengurus Taman/ Ladang 3PG06 G41, G44, G48, G52, G54

73.

PERTANIAN Pegawai Rancangan Tanah 3PG07 G41, G44, G48, G52,G54

74.

KEMAHIRAN Pembantu Kemahiran 3LH05 H19, H22, H26, H28

75.

KEJURUTERAAN Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong Jurutera 3DJ02 JA19, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38, JA40

76.

KEJURUTERAAN Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni Bina 3DJ03 JA19, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38, JA40

77.

KEJURUTERAAN Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa 3LJ02 JA29, JA36, JA38, JA40

78.

KEJURUTERAAN Penolong Juruukur Bahan 3LJ05 JA29, JA36, JA38, JA40

79.

KEJURUTERAAN Penolong Arkitek Landskap 3LJ06 JA29, JA36, JA38, JA40

80.

KEJURUTERAAN Penolong Juruukur Bangunan 3LJ07 J29, J36, J38, J40

81.

KEJURUTERAAN Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera 3LJ08 JA29, JA36, JA38, JA40

82.

KEJURUTERAAN Penolong Juruukur 3LJ09 JA29, JA36, JA38, JA40

83.

KEJURUTERAAN Merinyu Tali Air 3LJ11 J19, J22, J26, J28

84.

KEJURUTERAAN Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera 3LJ12 J19, J22, J26, J28

85.

KEJURUTERAAN Penguasa Bekalan Air 3LJ13 J19, J22, J26, J28

86.

KEJURUTERAAN Penjaga Jentera Elektrik 3LJ18 J19, J22, J26, J28

87.

KEJURUTERAAN Arkitek Landskap 3PJ01 J41, J44, J48, J52, J54

88.

KEJURUTERAAN Arkitek 3PJ02 J41, J44, J48, J52, J54

89.

KEJURUTERAAN Juruukur Bangunan 3PJ03 J41, J44, J48, J52, J54

90.

KEJURUTERAAN Jurugeospatial 3PJ04 J41, J44, J48, J52, J54

91.

KEJURUTERAAN Pegawai Perancang Bandar dan Desa 3PJ05 J41, J44, J48, J52, J54

92.

KEJURUTERAAN Jurutera 3PJ06 J41, J44, J48, J52, J54

93.

KEJURUTERAAN Pemeriksa Kilang dan Jentera 3PJ07 J41, J44, J48, J52, J54

94.

KEJURUTERAAN Juruukur Bahan 3PJ08 J41, J44, J48, J52, J54

95.

KEJURUTERAAN Juruukur 3PJ09 J41, J44, J48, J52, J54

96.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran 3DK01 KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54

97.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen 3DK02 KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54

98.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Penjara 3LK04 KA29, KA32, KA38, KA40

99.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Keselamatan 3LK05 KP29, KP32, KP38, KP40

100.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Pertahanan Awam 3LK06 KP29, KP32, KP38, KP40

101.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Bomba 3LK07 KB29, KB32, KB38, KB40

102.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Bomba 3LK08 KB19, KB22, KB24, KB26, KB28

103.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pembantu Pertahanan Awam 3LK09 KP19, KP22, KP26, KP28

104.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Penjara 3LK11 KA19, KA20, KA22, KA24, KA26, KA28

105.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Imigresen 3LK12 KP19, KP22, KP26, KP28

106.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pembantu Keselamatan 3LK13 KP19, KP22, KP26, KP28

107.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pembantu Pendaftaran 3LK14 KP19, KP22, KP26, KP28

108.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Penguat Kuasa 3LK16 KP29, KP32, KP38, KP40

109.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pembantu Penguat Kuasa 3LK17 KP19, KP22, KP26, KP28

110.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penguasa Bomba 3PK02 KB41, KB44, KB48, KB52, KB54

111.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penguasa Penjara 3PK03 KA41, KA44, KA48, KA52, KA54

112.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Keselamatan 3PK04 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54

113.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Pertahanan Awam 3PK05 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54

114.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Penguat Kuasa 3PK06 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54

115.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Jurubahasa 3DL01 LA19, LA22, LA26, LA29/30, LA32, LA38, LA40

116.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Penolong Pegawai Syariah 3LL01 LS29, LS32, LS38, LS40

117.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Penolong Pegawai Undang-Undang 3LL02 L29, L32, L38, L40

118.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pembantu Syariah 3LL03 LS19, LS22, LS26, LS28

119.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pembantu Tadbir (Undang-Undang) 3LL04 L19, L22, L26, L28

120.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pegawai Syariah 3PL01 LS41, LS44, LS48, LS52, LS54

121.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pegawai Undang-Undang 3PL02 L41, L44, L48, L52, L54

122.

TADBIR DAN DIPLOMATIK Pegawai Tadbir dan Diplomatik 3PM01 M41, M44, M48, M52, M54

123.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Pentadbir Tanah/ Penolong Pentadbir Tanah (Pemakaian di Sabah/Sarawak) 3DN01 NT19, NT22, NT26, NT29/30, NT32, NT36, NT40

124.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat 3DN02 N19, N22, N29/30, N32, N36, N40

125.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pengurus Asrama 3LN05 N29, N32, N36, N40

126.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Semenanjung sahaja) 3LN06 NT29, NT32, NT36, NT40

127.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Tadbir 3LN07 N29, N32, N36, N40

128.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Penyelidik Sosial 3LN08 N29, N32, N36, N40

129.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Penerbitan 3LN09 N29, N32, N36, N40

130.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penghulu 3LN11 NP29, NP32, NP36, NP40

131.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Bentara Mesyuarat 3LN12 N29, N32, N36, N40

132.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) 3LN14 N19, N22, N26, N28

133.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pemeriksa Cap Jari 3LN15 N19, N22, N26, N28

134.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Khidmat Pelanggan 3LN16 N19, N22, N26, N28

135.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Penerbitan 3LN17 N19, N22, N26, N28

136.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Penyelidik Sosial 3LN22 N19, N22, N26, N28

137.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penyelia Asrama 3LN24 N19, N22, N26, N28

138.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Pengurusan Murid 3LN25 N19, N22, N26, N28

139.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Juruaudio Visual 3LN26 N19, N22, N26, N28

140.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Operator Wayarles 3LN27 N19, N22, N26, N28

141.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Penyediaan Makanan 3LN28 N19, N22, N26, N28

142.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Penyelidik Sosial 3PN02 N41, N44, N48, N52, N54

143.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Penerbitan 3PN03 N41, N44, N48, N52, N54

144.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Jurubahasa Serentak 3PN04 N41, N44, N48, N52, N54

145.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pengurus Asrama 3PN05 N41, N44, N48, N52, N54

146.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Tadbir 3PN06 N41, N44, N48, N52, N54

147.

PENCEGAHAN Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan 3DP01 P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/P52, P53/54

148.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Penolong Pegawai Penyelidik 3LQ01 Q29, Q32, Q36, Q40

149.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Pembantu Penyelidik 3LQ02 Q19, Q22, Q26, Q28

150.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Pegawai Penyelidik 3PQ02 Q41, Q43/44, Q47/48, Q51/52, Q53/54

151.

SOSIAL Penolong Pustakawan 3LS01 S29, S32, S38, S40

152.

SOSIAL Penolong Perancang Bahasa 3LS02 S29, S32, S38, S40

153.

SOSIAL Penolong Pegawai Arkib 3LS03 S29, S32, S38, S40

154.

SOSIAL Penolong Pegawai Psikologi 3LS04 S29, S32, S38, S40

155.

SOSIAL Penolong Pegawai Belia dan Sukan 3LS05 S29, S32, S38, S40

156.

SOSIAL Penolong Kurator 3LS06 S29, S32, S38, S40

157.

SOSIAL Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam 3LS07 S29, S32, S38, S40

158.

SOSIAL Penolong Pegawai Kesatria 3LS08 S29, S32, S38, S40

159.

SOSIAL Penolong Pegawai Penerangan 3LS09 S29, S32, S38, S40

160.

SOSIAL Penolong Pegawai Antidadah 3LS10 S29, S32, S38, S40

161.

SOSIAL Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan 3LS11 S29, S32, S38, S40

162.

SOSIAL Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat 3LS12 S29, S32, S38, S40

163.

SOSIAL Wartawan 3LS13 S29, S32, S38, S40

164.

SOSIAL Pembantu Belia dan Sukan 3LS14 S19, S22, S26, S28

165.

SOSIAL Pembantu Arkib 3LS15 S19, S22, S26, S28

166.

SOSIAL Pembantu Kesatria 3LS16 S19, S22, S26, S28

167.

SOSIAL Pembantu Penerangan 3LS18 S19, S22, S26, S28

168.

SOSIAL Pembantu Pemuliharaan 3LS19 S19, S22, S26, S28

169.

SOSIAL Pembantu Antidadah 3LS20 S19, S22, S26, S28

170.

SOSIAL Pembantu Hal Ehwal Islam 3LS21 S19, S22, S26, S28

171.

SOSIAL Pembantu Perhubungan Perusahaan 3LS22 S19, S22, S26, S28

172.

SOSIAL Pembantu Pembangunan Masyarakat 3LS23 S19, S22, S26, S28

173.

SOSIAL Pembantu Pustakawan 3LS24 S19, S22, S26, S28

174.

SOSIAL Pembantu Muzium 3LS25 S19, S22, S26, S28

175.

SOSIAL Pegawai Arkib 3PS01 S41, S44, S48, S52, S54

176.

SOSIAL Perancang Bahasa 3PS02 S41, S44, S48, S52, S54

177.

SOSIAL Kurator 3PS03 S41, S44, S48, S52, S54

178.

SOSIAL Pegawai Psikologi 3PS04 S41, S44, S48, S52, S54

179.

SOSIAL Pegawai Antidadah 3PS05 S41, S44, S48, S52, S54

180.

SOSIAL Pustakawan 3PS06 S41, S44, S48, S52, S54

181.

SOSIAL Pegawai Penerangan 3PS07 S41, S44, S48, S52, S54

182.

SOSIAL Pegawai Belia dan Sukan 3PS08 S41, S44, S48, S52, S54

183.

SOSIAL Pegawai Perhubungan Perusahaan 3PS09 S41, S44, S48, S52, S54

184.

SOSIAL Pegawai Berita 3PS10 S41, S44, S48, S52, S54

185.

SOSIAL Pegawai Kesatria 3PS11 S41, S44, S48, S52, S54

186.

SOSIAL Pegawai Pembangunan Masyarakat 3PS12 S41, S44, S48, S52, S54

187.

SOSIAL Pegawai Hal Ehwal Islam 3PS13 S41, S44, S48, S52, S54

188.

SOSIAL Pegawai Komunikasi Strategik 3PS14 S41, S43/44, S47/48, S51/52, S53/54

189.

PENGUATKUASAAN MARITIM Pegawai Lain-lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim 3DT01 T1, T2, T4, T5/6, T8, T10, T12

190.

PENGUATKUASAAN MARITIM Pegawai Penguat Kuasa Maritim 3PT01 T13, T14, T16, T18, T20, T22, T24

191.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Penolong Pegawai Perubatan 3DU01 U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54

192.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/Pegawai Kesihatan Persekitaran 3DU02 U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54

193.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juru X-Ray 3DU03 U29, U32, U36, U41/U42, U44, U48, U52, U54

194.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Jururawat 3DU04 U29, U32, U36, U41/U42, U44, U48, U52, U54

195.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Jurupulih Perubatan 3LU01 U29, U32, U36, U38, U40

196.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Penolong Pegawai Farmasi 3LU02 U29, U32, U36, U38, U40

197.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juruteknologi Makmal Perubatan 3LU03 U29, U32, U36, U38, U40

198.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juruteknologi Pergigian 3LU04 U29, U32, U36, U38, U40

199.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juruterapi Pergigian 3LU05 U29, U32, U36, U38, U40

200.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pembantu Pembedahan Pergigian 3LU06 U19, U24, U26, U28

201.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pembantu Kesihatan Awam 3LU07 U19, U24, U26, U28

202.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juruteknik Perubatan 3LU08 U19, U24, U26, U28

203.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Jururawat Masyarakat 3LU09 U19, U24, U26, U28

204.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pengajar 3PU01 U41, U44, U48, U52, U54

205.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Optometri 3PU02 U41, U44, U48, U52, U54

206.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Dietetik 3PU03 U41, U44, U48, U52, U54

207.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Farmasi 3PU04 UF41, UF44,UF48, UF52, UF54

208.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Pergigian 3PU05 UG41, UG44,UG48, UG52, UG54

209.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Pemulihan Perubatan 3PU06 U41, U44, U48, U52, U54

210.

KEWANGAN Penolong Penguasa Kastam 3LW02 WK29, WK32, WK36, WK40

211.

KEWANGAN Penolong Akauntan 3LW03 W29, W32, W36, W40

212.

KEWANGAN Penolong Juruaudit 3LW04 W29, W32, W36, W40

213.

KEWANGAN Penolong Pegawai Penilaian 3LW05 W29, W32, W36, W40

214.

KEWANGAN Pembantu Juruaudit 3LW06 W19, W22, W26, W28

215.

KEWANGAN Pembantu Akauntan 3LW07 W19, W22, W26, W28

216.

KEWANGAN Pembantu Tadbir (Kewangan) 3LW08 W19, W22, W26, W28

217.

KEWANGAN Pembantu Penguasa Kastam 3LW09 WK19, WK22, WK26, WK28

218.

KEWANGAN Pembantu Penilaian 3LW10 W19, W22, W26, W28

219.

KEWANGAN Juruaudit 3PW03 W41, W44, W48, W52, W54

220.

KEWANGAN Pegawai Aktuari 3PW04 W41, W44, W48, W52

221.

KEWANGAN Pegawai Kewangan 3PW05 W41, W44, W48, W52, W54

222.

KEWANGAN Akauntan 3PW06 WA41, WA44, WA47/48, WA51/52, WA53/54

223.

KEWANGAN Penguasa Kastam 3PW07 WK41, WK44, WK48, WK52, WK54

224.

KEWANGAN Pegawai Penilaian 3PW08 W41, W44, W48, W52, W54

225.

POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel 3DY01 YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10

226.

POLIS Pegawai Kanan Polis 3PY01 YA13, YA16, YA18, YA20, YA22, YA24

227.

TENTERA Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia 3DZ01 ZAL1, ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12

228.

TENTERA Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia 3PZ01 ZAL13,ZAL15, ZA15, ZA16, ZA18, ZA20, ZA22, ZA24, ZA26

Kepujian Bahasa Malaysia/Melayu di Peringkat SRP/PMR


Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi:

Bil.

Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred

1.

PENGANGKUTAN Pemandu Lokomotif 3DA01 A13, A19/20, A22, A26, A28

2.

PERTANIAN Pengawas Hutan 3DG03 G11, G14, G19/20, G22, G26, G28

3.

KEMAHIRAN Operator Loji 3LH01 H11, H14, H16, H18

4.

KEMAHIRAN Pemandu Kenderaan 3LH02 H11, H14, H16, H18

5.

KEMAHIRAN Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah 3LH03 H11, H14, H16, H18

6.

KEMAHIRAN Pembantu Awam 3LH04 H11, H14, H16, H18

7.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pengawal Keselamatan 3LK15 KP11, KP14, KP16, H18

8.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Bentara Parlimen 3LN29 N11, N14, N16, N18

9.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penghantar Notis 3LN31 N11, N14, N16, N18

10.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Operasi 3LN36 N11, N14, N16, N18

11.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pembantu Perawatan Kesihatan 3LU10 U11, U14, U16, U18

12.

POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan 3LY01 YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10

13.

POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli 3LY02 YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10

Kepujian Bahasa Malaysia/Melayu


Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi:

Bil.

Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred

Boleh Betutur/Membaca/Menulis


Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi:
Bil. Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred

Fasih Betutur


Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi:

Bil.

Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred

Boleh Betutur


Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi:

Bil.

Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred