A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH

Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.

Skim Perkhidmatan

Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP)

Lantikan Terus (Lateral Entry)

Skim Perkhidmatan Bersepadu

Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)

Kenaikan Pangkat Ke Kumpulan Perkhidmatan Lebih Tinggi

Pemberian Opsyen

Kenaikan Pangkat

Perkhidmatan Jumud

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 
       Skim Perkhidmatan


Dokumen rasmi yang mengandungi perbekalan-perbekalan yang meliputi klasifikasi dan kumpulan perkhidmatan, tarikh kuat kuasa, struktur gred dan jadual gaji, syarat lantikan, tempoh percubaan, latihan, peperiksaan perkhidmatan/kursus induksi, pengesahan dalam perkhidmatan, latihan, pergerakan gaji tahunan, kursus dan peluang kenaikan pangkat, kenaikan pangkat secara lantikan dan lain-lain perbekalan yang boleh dipinda dari masa ke masa.

Tujuan Skim Perkhidmatan Diwujudkan

 • Bagi memudahkan agensi mendapat calon yang paling sesuai dan layak untuk sesuatu jawatan (right candidate for the right job);
 • Bagi membolehkan calon-calon mengetahui peraturan, syarat dan kemajuan kerjaya yang diperuntukkan bagi sesuatu jawatan; dan
 • Bagi mewujudkan keseragaman dari segi syarat perkhidmatan dan kadar imbuhan di antara pelbagai perkhidmatan di dalam sektor awam;

Kepentingan Skim Perkhidmatan
 • Pewujudan Jawatan;
 • Dokumen rujukan rasmi (bagi tujuan kes-kes rundingan, tribunal Perkhidmatan Awam, mahkamah dan sebagainya);
 • Panduan kemajuan kerjaya; dan
 • Faedah persaraan (ganjaran, pencen dan lain-lain).

Sistem Saraan Sektor Awam

Skim-skim perkhidmatan yang digubal adalah berdasarkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang diwujudkan oleh Sistem Saraan Sektor Awam. Sistem Saraan yang berkuatkuasa adalah:

 • 1919 - Suruhanjaya Gaji Bucknil
 • 1920 - Subordinate Services Committee
 • 1947 - Suruhanjaya Gaji Trusted
 • 1949 - Laporan Gaji Cowgill
 • 1950 - Jawatankuasa Gaji Benham
 • 1956 - Suruhanjaya Gaji Bain (untuk Sabah, Sarawak dan Brunei)
 • 1962 - Suruhanjaya Gaji Watson (untuk Sabah, Sarawak)
 • 1967 - Suruhanjaya Gaji Di Raja Suffian
 • 1971 - Suruhanjaya Gaji Di Raja Aziz (untuk perkhidmatan Pelajaran)
 • 1972 - Suruhanjaya Gaji Di Raja Azmi (untuk perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman)
 • 1972 - Suruhanjaya Gaji Di Raja Sheikh Abdullah (untuk perkhidmatan Angkatan Tentera)
 • 1973 - Suruhanjaya Gaji Harun (untuk Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan)
 • 1975 - Suruhanjaya Gaji Di Raja Ibrahim Ali (tidak dilaksanakan oleh kerajaan)
 • 1976 - Laporan Jawatankuasa Kabinet (JKK)
 • 1992 - Sistem Saraan Baru (SSB)
 • 2002 - Sistem Saraan Malaysia (SSM)

Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP)


Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP) adalah peruntukan syarat kelayakan masuk yang membenarkan pelbagai tahap kelayakan akademik, pelbagai bidang atau kedua-duanya dalam sesuatu skim perkhidmatan.

Jenis - jenis Kelayakan Masuk Pelbagai

Terdapat 2 jenis KMP iaitu Akademik dan Bidang:

 • Akademik - Pelbagai tahap bidang akademik (contohnya: PhD, Ijazah Sarjana, Ijazah Sarjana Muda Kepujian, Ijazah Sarjana Muda); dan
 • Bidang - Pelbagai bidang akademik pada satu tahap kelayakan sahaja (contohnya: Ijazah Sarjana Muda bidang Perakaunan, Teknologi Maklumat, Kejuruteraan, Pendidikan, Ekonomi dan lain-lain bidang).

Senarai Skim:
Bil. Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred Jenis KMP

1.

PENGANGKUTAN Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang 3PA04 AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54 Bidang / Lesen

2.

PENGANGKUTAN Pemeriksa Kapal Terbang 3PA07 AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54 Bidang / Lesen

3.

PENGANGKUTAN Pegawai Laut 3PA06 AL41, AL44, AL48, AL52, AL54 Akademik Dan Bidang

4.

PENGANGKUTAN Pemeriksa Kereta Motor 3DA02 AB19, AB22, AB26, AB29/30, AB36, AB38, AB40 Akademik Dan Bidang

5.

PENGANGKUTAN Pegawai Kawalan Trafik Udara 3PA05 A41, A44, A48, A52, A54 Akademik

6.

PENGANGKUTAN Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara 3LA04 A29, A36, A38, A40 Akademik Dan Bidang

7.

PENGANGKUTAN Penolong Pegawai Laut 3LA03 A29, A36, A38, A40 Akademik

8.

PENGANGKUTAN Penolong Pemeriksa Kapal Terbang 3LA05 A29, A36, A38, A40 Bidang

9.

PENGANGKUTAN Pembantu Laut 3LA06 A19, A22, A26, A28 Akademik Dan Bidang

10.

BAKAT DAN SENI Pegawai Kebudayaan 3DB02 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 Akademik

11.

BAKAT DAN SENI Penerbit Rancangan 3DB01 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 Akademik Dan Bidang

12.

BAKAT DAN SENI Pereka 3DB04 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 Akademik

13.

BAKAT DAN SENI Jurusolek 3LB01 B19, B21/22, B25/26 B27/B28 Akademik Dan Bidang

14.

SAINS Pegawai Geosains 3PC10 C41, C44, C48, C52, C54 Bidang

15.

SAINS Pegawai Kawalan Alam Sekitar 3PC02 C41, C44, C48, C52, C54 Akademik Dan Bidang

16.

SAINS Pegawai Meteorologi 3PC07 C41, C44, C48, C52, C54 Akademik Dan Bidang

17.

SAINS Pegawai Penyediaan Makanan 3PC09 C41, C44, C48, C52, C54 Bidang

18.

SAINS Pegawai Teknologi Makanan 3PC03 C41, C44, C48, C52, C54 Bidang

19.

SAINS Penolong Pegawai Geosains 3LC14 C29, C32, C38, C40 Akademik

20.

SAINS Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar 3LC01 C29, C32, C38, C40 Bidang

21.

SAINS Penolong Pegawai Makmal Filem 3LC02 C29, C32, C38, C40 Akademik

22.

SAINS Penolong Pegawai Meteorologi 3LC08 C29, C32, C38, C40 Bidang

23.

SAINS Penolong Pegawai Sains 3LC07 C29, C32, C38, C40 Akademik Dan Bidang

24.

SAINS Pembantu Geosains 3LC15 C19, C22, C26, C28 Akademik

25.

PENDIDIKAN Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional 3DD03 DV19, DV21/22, DV29/30, DV35/36, DV37/38, DV39/40, DV41/42, DV43/44, DV47/48, DV51/52, DV53/DV54 Akademik Dan Bidang

26.

PENDIDIKAN Pensyarah Pergigian 3PD04 DUG51P, DUG51, DUG53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I Akademik Dan Bidang

27.

PENDIDIKAN Pensyarah Farmasi 3PD08 DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Turus III, Turus II, Turus I Akademik Dan Bidang

28.

PENDIDIKAN Pensyarah Perubatan 3PD02 DU51P, DU51, DU53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I Akademik

29.

PENDIDIKAN Pensyarah Universiti 3PD03 DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I Akademik Dan Bidang

30.

PENDIDIKAN Pensyarah UiTM 3PD07 DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I Akademik Dan Bidang

31.

PENDIDIKAN Penolong Pensyarah UiTM 3LD02 DM29, DM32, DM34, DM40 Akademik Dan Bidang

32.

PENDIDIKAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi 3DD01 DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54 Akademik Dan Bidang

33.

PENDIDIKAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 3DD02 DG29, DG32, DG34, DG38, DG40, DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54 Akademik

34.

EKONOMI Pegawai Ehwal Ekonomi 3PE02 E41, E44, E48, E52, E54 Akademik Dan Bidang

35.

EKONOMI Perangkawan 3PE01 E41, E44, E48, E52, E54 Akademik Dan Bidang

36.

EKONOMI Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi 3LE03 E29, E32, E38, E40 Akademik Dan Bidang

37.

EKONOMI Penolong Pegawai Perangkaan 3LE02 E29, E32, E38, E40 Akademik Dan Bidang

38.

EKONOMI Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan 3DE02 E19, E22, E26, E29/30, E32, E38, E41/42, E44, E48, E52, E54 Akademik Dan Bidang

39.

EKONOMI Pembantu Ehwal Ekonomi 3LE06 E19, E22, E26, E28 Akademik

40.

SISTEM MAKLUMAT Juruteknik Komputer 3LF03 FT19, FT22, FT26, FT28 Akademik Dan Bidang

41.

SISTEM MAKLUMAT Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3LF02 FA29, FA32, FA38, FA40 Bidang

42.

SISTEM MAKLUMAT Pegawai Teknologi Maklumat 3PF01 F41, F44, F48, F52, F54 Akademik Dan Bidang

43.

PERTANIAN Pegawai Hidupan Liar 3PG04 G41, G44, G48, G52, G54 Bidang

44.

PERTANIAN Pegawai Perikanan 3PG03 G41, G44, G48, G52, G54 Bidang

45.

PERTANIAN Pegawai Pertanian 3PG02 G41, G44, G48, G52, G54 Akademik Dan Bidang

46.

PERTANIAN Pengurus Taman/ Ladang 3PG06 G41, G44, G48, G52, G54 Bidang

47.

PERTANIAN Penolong Pegawai Hidupan Liar 3LG06 G29, G32, G36, G40 Bidang

48.

PERTANIAN Penolong Pegawai Perikanan 3LG05 G29, G32, G36, G40 Bidang

49.

PERTANIAN Penolong Pegawai Rancangan Tanah 3LG07 G29, G32, G36, G40 Bidang

50.

PERTANIAN Penolong Pengurus Taman/ Ladang 3LG09 G29, G32, G36, G40 Akademik Dan Bidang

51.

PERTANIAN Pembantu Veterinar/ Penolong Pegawai Veterinar 3DG01 G19, G22, G26, G29/30, G32, G36, G40 Akademik

52.

PERTANIAN Pembantu Perikanan 3LG13 G19, G22, G26, G28 Akademik

53.

PERTANIAN Pembantu Taman/ Ladang 3LG15 G19, G22, G26, G28 Akademik

54.

PERTANIAN Penyelia Rancangan Tanah 3LG12 G19, G22, G26, G28 Akademik

55.

PERTANIAN Pembantu Hidupan Liar 3DG02 G11, G14, G19/20, G22, G26, G28 Akademik Dan Bidang

56.

PERTANIAN Pengawas Hutan 3DG03 G11, G14, G19/20, G22, G26, G28 Akademik

57.

KEMAHIRAN Pembantu Kemahiran 3LH05 H19, H22, H26, H28 Akademik Dan Bidang

58.

KEJURUTERAAN Penolong Arkitek Landskap 3LJ06 JA29, JA36, JA38, JA40 Akademik

59.

KEJURUTERAAN Penolong Juruukur 3LJ09 JA29, JA36, JA38, JA40 Akademik

60.

KEJURUTERAAN Penolong Juruukur Bahan 3LJ05 JA29, JA36, JA38, JA40 Akademik

61.

KEJURUTERAAN Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa 3LJ02 JA29, JA36, JA38, JA40 Akademik

62.

KEJURUTERAAN Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera 3LJ08 JA29, JA36, JA38, JA40 Akademik Dan Bidang

63.

KEJURUTERAAN Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong Jurutera 3DJ02 JA19, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38, JA40 Akademik

64.

KEJURUTERAAN Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni Bina 3DJ03 JA19, JA22, JA26, JA29/30, JA36, JA38, JA40 Akademik

65.

KEJURUTERAAN Pegawai Perancang Bandar dan Desa 3PJ05 J41, J44, J48, J52, J54 Akademik Dan Bidang

66.

KEJURUTERAAN Merinyu Tali Air 3LJ11 J19, J22, J26, J28 Akademik

67.

KEJURUTERAAN Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera 3LJ12 J19, J22, J26, J28 Akademik

68.

KEJURUTERAAN Penguasa Bekalan Air 3LJ13 J19, J22, J26, J28 Akademik

69.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Keselamatan 3PK04 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 Akademik

70.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Pertahanan Awam 3PK05 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 Akademik

71.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran 3DK01 KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 Akademik Dan Bidang

72.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen 3DK02 KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 Akademik

73.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Keselamatan 3LK05 KP29, KP32, KP38, KP40 Akademik

74.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Pertahanan Awam 3LK06 KP29, KP32, KP38, KP40 Akademik

75.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pembantu Pendaftaran 3LK14 KP19, KP22, KP26, KP28 Akademik

76.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penguasa Bomba 3PK02 KB41, KB44, KB48, KB52, KB54 Akademik

77.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Bomba 3LK07 KB29, KB32, KB38, KB40 Bidang

78.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Bomba 3LK08 KB19, KB22, KB24, KB26, KB28 Akademik

79.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penguasa Penjara 3PK03 KA41, KA44, KA48, KA52, KA54 Akademik

80.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Penjara 3LK04 KA29, KA32, KA38, KA40 Akademik

81.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pegawai Syariah 3PL01 LS41, LS44, LS48, LS52, LS54 Akademik

82.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Penolong Pegawai Syariah 3LL01 LS29, LS32, LS38, LS40 Akademik

83.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pembantu Syariah 3LL03 LS19, LS22, LS26, LS28 Akademik

84.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pegawai Undang-Undang 3PL02 L41, L44, L48, L52, L54 Akademik

85.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Penolong Pegawai Undang-Undang 3LL02 L29, L32, L38, L40 Bidang

86.

TADBIR DAN DIPLOMATIK Pegawai Tadbir dan Diplomatik 3PM01 M41, M44, M48, M52, M54 Akademik

87.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Semenanjung sahaja) 3LN06 NT29, NT32, NT36, NT40 Akademik Dan Bidang

88.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Pentadbir Tanah/ Penolong Pentadbir Tanah (Pemakaian di Sabah/Sarawak) 3DN01 NT19, NT22, NT26, NT29/30, NT32, NT36, NT40 Akademik Dan Bidang

89.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penghulu 3LN11 NP29, NP32, NP36, NP40 Akademik Dan Bidang

90.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Jurubahasa Serentak 3PN04 N41, N44, N48, N52, N54 Akademik

91.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Penerbitan 3PN03 N41, N44, N48, N52, N54 Akademik

92.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Tadbir 3PN06 N41, N44, N48, N52, N54 Akademik

93.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pengurus Asrama 3PN05 N41, N44, N48, N52, N54 Akademik

94.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Penerbitan 3LN09 N29, N32, N36, N40 Akademik Dan Bidang

95.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Penyelidik Sosial 3LN08 N29, N32, N36, N40 Akademik

96.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Tadbir 3LN07 N29, N32, N36, N40 Akademik Dan Bidang

97.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pengurus Asrama 3LN05 N29, N32, N36, N40 Akademik

98.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat 3DN02 N19, N22, N29/30, N32, N36, N40 Akademik

99.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Juruaudio Visual 3LN26 N19, N22, N26, N28 Akademik

100.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Operator Wayarles 3LN27 N19, N22, N26, N28 Akademik Dan Bidang

101.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Khidmat Pelanggan 3LN16 N19, N22, N26, N28 Akademik Dan Bidang

102.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Penerbitan 3LN17 N19, N22, N26, N28 Akademik Dan Bidang

103.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Pengurusan Murid 3LN25 N19, N22, N26, N28 Akademik Dan Bidang

104.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Penyelidik Sosial 3LN22 N19, N22, N26, N28 Akademik Dan Bidang

105.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pemeriksa Cap Jari 3LN15 N19, N22, N26, N28 Akademik Dan Bidang

106.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penyelia Asrama 3LN24 N19, N22, N26, N28 Akademik Dan Bidang

107.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Operasi 3LN36 N11, N14, N16, N18 Bidang / Lesen

108.

PENCEGAHAN Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan 3DP01 P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/P52, P53/54 Akademik Dan Bidang

109.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Pegawai Penyelidik 3PQ02 Q41, Q43/44, Q47/48, Q51/52, Q53/54 Akademik Dan Bidang

110.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Penolong Pegawai Penyelidik 3LQ01 Q29, Q32, Q36, Q40 Akademik Dan Bidang

111.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Pembantu Penyelidik 3LQ02 Q19, Q22, Q26, Q28 Akademik

112.

SOSIAL Kurator 3PS03 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik Dan Bidang

113.

SOSIAL Pegawai Antidadah 3PS05 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

114.

SOSIAL Pegawai Belia dan Sukan 3PS08 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

115.

SOSIAL Pegawai Berita 3PS10 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

116.

SOSIAL Pegawai Hal Ehwal Islam 3PS13 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

117.

SOSIAL Pegawai Kesatria 3PS11 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

118.

SOSIAL Pegawai Pembangunan Masyarakat 3PS12 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

119.

SOSIAL Pegawai Penerangan 3PS07 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

120.

SOSIAL Pegawai Perhubungan Perusahaan 3PS09 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

121.

SOSIAL Pegawai Psikologi 3PS04 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

122.

SOSIAL Perancang Bahasa 3PS02 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

123.

SOSIAL Pustakawan 3PS06 S41, S44, S48, S52, S54 Akademik

124.

SOSIAL Pegawai Komunikasi Strategik 3PS14 S41, S43/44, S47/48, S51/52, S53/54 Akademik

125.

SOSIAL Penolong Kurator 3LS06 S29, S32, S38, S40 Akademik Dan Bidang

126.

SOSIAL Penolong Pegawai Antidadah 3LS10 S29, S32, S38, S40 Akademik

127.

SOSIAL Penolong Pegawai Arkib 3LS03 S29, S32, S38, S40 Akademik

128.

SOSIAL Penolong Pegawai Belia dan Sukan 3LS05 S29, S32, S38, S40 Akademik

129.

SOSIAL Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam 3LS07 S29, S32, S38, S40 Akademik

130.

SOSIAL Penolong Pegawai Kesatria 3LS08 S29, S32, S38, S40 Akademik

131.

SOSIAL Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat 3LS12 S29, S32, S38, S40 Akademik

132.

SOSIAL Penolong Pegawai Penerangan 3LS09 S29, S32, S38, S40 Akademik

133.

SOSIAL Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan 3LS11 S29, S32, S38, S40 Akademik

134.

SOSIAL Penolong Perancang Bahasa 3LS02 S29, S32, S38, S40 Akademik

135.

SOSIAL Penolong Pustakawan 3LS01 S29, S32, S38, S40 Akademik

136.

SOSIAL Wartawan 3LS13 S29, S32, S38, S40 Akademik

137.

SOSIAL Pembantu Antidadah 3LS20 S19, S22, S26, S28 Akademik

138.

SOSIAL Pembantu Arkib 3LS15 S19, S22, S26, S28 Akademik Dan Bidang

139.

SOSIAL Pembantu Belia dan Sukan 3LS14 S19, S22, S26, S28 Akademik

140.

SOSIAL Pembantu Hal Ehwal Islam 3LS21 S19, S22, S26, S28 Akademik

141.

SOSIAL Pembantu Kesatria 3LS16 S19, S22, S26, S28 Akademik

142.

SOSIAL Pembantu Pembangunan Masyarakat 3LS23 S19, S22, S26, S28 Akademik

143.

SOSIAL Pembantu Pemuliharaan 3LS19 S19, S22, S26, S28 Akademik

144.

SOSIAL Pembantu Penerangan 3LS18 S19, S22, S26, S28 Akademik

145.

SOSIAL Pembantu Perhubungan Perusahaan 3LS22 S19, S22, S26, S28 Akademik

146.

SOSIAL Pembantu Pustakawan 3LS24 S19, S22, S26, S28 Akademik

147.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Perubatan 3PU07 UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54 Akademik Dan Bidang

148.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Dietetik 3PU03 U41, U44, U48, U52, U54 Akademik Dan Bidang

149.

KEWANGAN Penguasa Kastam 3PW07 WK41, WK44, WK48, WK52, WK54 Akademik Dan Bidang

150.

KEWANGAN Penolong Penguasa Kastam 3LW02 WK29, WK32, WK36, WK40 Akademik

151.

KEWANGAN Pembantu Penguasa Kastam 3LW09 WK19, WK22, WK26, WK28 Akademik

152.

KEWANGAN Akauntan 3PW06 WA41, WA44, WA47/48, WA51/52, WA53/54 Akademik

153.

KEWANGAN Juruaudit 3PW03 W41, W44, W48, W52, W54 Akademik

154.

KEWANGAN Pegawai Kewangan 3PW05 W41, W44, W48, W52, W54 Akademik Dan Bidang

155.

KEWANGAN Pegawai Aktuari 3PW04 W41, W44, W48, W52 Akademik

156.

KEWANGAN Penolong Akauntan 3LW03 W29, W32, W36, W40 Akademik Dan Bidang

157.

KEWANGAN Penolong Juruaudit 3LW04 W29, W32, W36, W40 Akademik

158.

KEWANGAN Penolong Pegawai Penilaian 3LW05 W29, W32, W36, W40 Akademik

159.

KEWANGAN Pembantu Akauntan 3LW07 W19, W22, W26, W28 Akademik

160.

KEWANGAN Pembantu Juruaudit 3LW06 W19, W22, W26, W28 Akademik

161.

KEWANGAN Pembantu Penilaian 3LW10 W19, W22, W26, W28 Akademik

162.

KEWANGAN Pembantu Tadbir (Kewangan) 3LW08 W19, W22, W26, W28 Akademik

163.

POLIS Pegawai Kanan Polis 3PY01 YA13, YA16, YA18, YA20, YA22, YA24 Akademik Dan Bidang

164.

POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel 3DY01 YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10 Akademik

165.

TENTERA Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia 3PZ01 ZAL13,ZAL15, ZA15, ZA16, ZA18, ZA20, ZA22, ZA24, ZA26 Akademik Dan Bidang

166.

TENTERA Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia 3DZ01 ZAL1, ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12 Akademik

Lantikan Terus (Lateral Entry)


Lantikan terus adalah perbekalan yang membenarkan pelantikan di gred-gred naik pangkat dalam sesuatu skim perkhidmatan.

Senarai Skim:

Bil.

Klasifikasi Skim Perkhidmatan Gred

1.

PENGANGKUTAN Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54

2.

PENGANGKUTAN Pemeriksa Kapal Terbang AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54

3.

PENGANGKUTAN Pemandu Lokomotif A13, A19/20, A22, A26, A28

4.

BAKAT DAN SENI Artis Budaya B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B51/52, B53/54

5.

BAKAT DAN SENI Ahli Muzik B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

6.

BAKAT DAN SENI Pegawai Kebudayaan B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

7.

BAKAT DAN SENI Penerbit Rancangan B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

8.

BAKAT DAN SENI Pereka B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

9.

BAKAT DAN SENI Jurufotografi B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B39/40

10.

BAKAT DAN SENI Jurusolek B19, B21/22, B25/26 B27/B28

11.

PENDIDIKAN Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional DV19, DV21/22, DV29/30, DV35/36, DV37/38, DV39/40, DV41/42, DV43/44, DV47/48, DV51/52, DV53/DV54

12.

PENDIDIKAN Pensyarah Pergigian DUG51P, DUG51, DUG53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I

13.

PENDIDIKAN Pensyarah Farmasi DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Turus III, Turus II, Turus I

14.

PENDIDIKAN Pensyarah Perubatan DU51P, DU51, DU53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I

15.

PENDIDIKAN Pensyarah Universiti DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I

16.

PENDIDIKAN Pensyarah UiTM DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I

17.

PENDIDIKAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54

18.

EKONOMI Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan E19, E22, E26, E29/30, E32, E38, E41/42, E44, E48, E52, E54

19.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54

20.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54

21.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Semenanjung sahaja) NT29, NT32, NT36, NT40

22.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Pegawai Penyelidik Q41, Q43/44, Q47/48, Q51/52, Q53/54

23.

SOSIAL Pegawai Komunikasi Strategik S41, S43/44, S47/48, S51/52, S53/54

24.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Perubatan UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54

25.

KEWANGAN Akauntan WA41, WA44, WA47/48, WA51/52, WA53/54

26.

POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10

27.

TENTERA Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia ZAL13,ZAL15, ZA15, ZA16, ZA18, ZA20, ZA22, ZA24, ZA26

28.

TENTERA Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia ZAL1, ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12

Skim Perkhidmatan Bersepadu


Skim Perkhidmatan Bersepadu adalah skim perkhidmatan yang menggabungkan kumpulan perkhidmatan Pengurusan dan Profesional dan Sokongan.

Senarai Skim:

Bil.

Klasifikasi Skim Perkhidmatan Gred

1.

PENGANGKUTAN Pemandu Lokomotif A13, A19/20, A22, A26, A28

2.

BAKAT DAN SENI Artis Budaya B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B51/52, B53/54

3.

BAKAT DAN SENI Ahli Muzik B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

4.

BAKAT DAN SENI Pegawai Kebudayaan B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

5.

BAKAT DAN SENI Penerbit Rancangan B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

6.

BAKAT DAN SENI Pereka B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54

7.

BAKAT DAN SENI Jurufotografi B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B39/40

8.

PENDIDIKAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54

9.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54

10.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54

11.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat N19, N22, N29/30, N32, N36, N40

12.

PENCEGAHAN Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/P52, P53/54

13.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juru X-Ray U29, U32, U36, U41/U42, U44, U48, U52, U54

14.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Jururawat U29, U32, U36, U41/U42, U44, U48, U52, U54

15.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/Pegawai Kesihatan Persekitaran U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54

16.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Penolong Pegawai Perubatan U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54

17.

POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10

18.

TENTERA Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia ZAL1, ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12

Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)


Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) adalah merupakan kenaikan pangkat daripada skim perkhidmatan yang rendah kepada skim perkhidmatan yang lebih tinggi tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan yang berkaitan melalui proses lantikan. Urusan ini dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Melantik.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
 • Akademik
 • Peperiksaan Khas
 • Akademik dan Peperiksaan Khas
 • Akademik dan Kursus Peralihan
 • Akademik/Peperiksaan Khas/Kursus Peralihan
 • Akademik/Ijazah Am dan Peperiksaan Khas
 • Pengalaman
 • Ditauliahkan ke Senarai Tugas Khas

Kelebihan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
 • Tempoh perkhidmatan diambilkira untuk faedah persaraan.

Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

Bil. Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim KPSL Dari KPSL Ke

1.

PENGANGKUTAN Pemeriksa Kapal Terbang 3PA07 ( 1 )  Penolong Pemeriksa Kapal Terbang
Tiada

2.

PENGANGKUTAN Pegawai Laut 3PA06 ( 1 )  Penolong Pegawai Laut
Tiada

3.

PENGANGKUTAN Pemeriksa Kereta Motor 3DA02 Tiada ( 1 )  Penolong Jurutera
( 2 )  Penolong Pegawai Penguat Kuasa
( 3 )  Jurutera
( 4 )  Pegawai Penguat Kuasa

4.

PENGANGKUTAN Pegawai Kawalan Trafik Udara 3PA05 ( 1 )  Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara
Tiada

5.

PENGANGKUTAN Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara 3LA04 Tiada ( 1 )  Pegawai Kawalan Trafik Udara

6.

PENGANGKUTAN Penolong Pegawai Laut 3LA03 ( 1 )  Pembantu Laut
( 1 )  Pegawai Laut

7.

PENGANGKUTAN Penolong Pemeriksa Kapal Terbang 3LA05 Tiada ( 1 )  Pemeriksa Kapal Terbang

8.

PENGANGKUTAN Pembantu Laut 3LA06 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Laut

9.

PENGANGKUTAN Pemandu Lokomotif 3DA01 ( 1 )  Pembantu Awam
( 1 )  

10.

BAKAT DAN SENI Penerbit Rancangan 3DB01 ( 1 )  Jurufotografi
Tiada

11.

SAINS Pegawai Geosains 3PC10 ( 1 )  Penolong Pegawai Geosains
Tiada

12.

SAINS Pegawai Kawalan Alam Sekitar 3PC02 ( 1 )  Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar
Tiada

13.

SAINS Pegawai Makmal Filem 3PC01 ( 1 )  Penolong Pegawai Makmal Filem
Tiada

14.

SAINS Pegawai Meteorologi 3PC07 ( 1 )  Penolong Pegawai Meteorologi
Tiada

15.

SAINS Pegawai Penyediaan Makanan 3PC09 ( 1 )  Penolong Pegawai Penyediaan Makanan
Tiada

16.

SAINS Pegawai Sains 3PC08 ( 1 )  Penolong Pegawai Sains
( 2 )  Juruteknologi Makmal Perubatan
( 3 )  Penolong Pegawai Perubatan
( 4 )  Juruterapi Pergigian
( 5 )  Juruteknologi Pergigian
Tiada

17.

SAINS Pegawai Teknologi Makanan 3PC03 ( 1 )  Penolong Pegawai Teknologi Makanan
Tiada

18.

SAINS Penolong Pegawai Geosains 3LC14 ( 1 )  Pembantu Geosains
( 1 )  Pegawai Geosains

19.

SAINS Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar 3LC01 Tiada ( 1 )  Pegawai Kawalan Alam Sekitar

20.

SAINS Penolong Pegawai Makmal Filem 3LC02 ( 1 )  Pembantu Makmal Filem
( 1 )  Pegawai Makmal Filem

21.

SAINS Penolong Pegawai Meteorologi 3LC08 Tiada ( 1 )  Pegawai Meteorologi

22.

SAINS Penolong Pegawai Penyediaan Makanan 3LC06 ( 1 )  Pembantu Penyediaan Makanan
( 2 )  Penyelia Asrama
( 1 )  Pegawai Penyediaan Makanan

23.

SAINS Penolong Pegawai Sains 3LC07 ( 1 )  Pembantu Makmal
( 1 )  Pegawai Sains

24.

SAINS Penolong Pegawai Teknologi Makanan 3LC03 Tiada ( 1 )  Pegawai Teknologi Makanan

25.

SAINS Pembantu Geosains 3LC15 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Geosains

26.

SAINS Pembantu Makmal 3LC10 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Sains

27.

SAINS Pembantu Makmal Filem 3LC12 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Makmal Filem

28.

PENDIDIKAN Pensyarah UiTM 3PD07 ( 1 )  Penolong Pensyarah UiTM
Tiada

29.

PENDIDIKAN Penolong Pensyarah UiTM 3LD02 Tiada ( 1 )  Pensyarah UiTM

30.

EKONOMI Pegawai Ehwal Ekonomi 3PE02 ( 1 )  Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi
Tiada

31.

EKONOMI Perangkawan 3PE01 ( 1 )  Penolong Pegawai Perangkaan
Tiada

32.

EKONOMI Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi 3LE03 ( 1 )  Pembantu Ehwal Ekonomi
( 1 )  Pegawai Ehwal Ekonomi

33.

EKONOMI Penolong Pegawai Perangkaan 3LE02 ( 1 )  Pembantu Perangkaan
( 1 )  Perangkawan

34.

EKONOMI Pembantu Ehwal Ekonomi 3LE06 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi

35.

EKONOMI Pembantu Perangkaan 3LE05 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Perangkaan

36.

SISTEM MAKLUMAT Juruteknik Komputer 3LF03 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

37.

SISTEM MAKLUMAT Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 3LF02 ( 1 )  Juruteknik Komputer
( 1 )  Pegawai Teknologi Maklumat

38.

SISTEM MAKLUMAT Pegawai Teknologi Maklumat 3PF01 ( 1 )  Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Tiada

39.

PERTANIAN Pegawai Veterinar 3PG05 ( 1 )  Penolong Pegawai Veterinar
Tiada

40.

PERTANIAN Pegawai Rancangan Tanah 3PG07 ( 1 )  Penolong Pegawai Rancangan Tanah
Tiada

41.

PERTANIAN Pegawai Hidupan Liar 3PG04 ( 1 )  Penolong Pegawai Hidupan Liar
Tiada

42.

PERTANIAN Pegawai Perikanan 3PG03 ( 1 )  Penolong Pegawai Perikanan
Tiada

43.

PERTANIAN Pegawai Pertanian 3PG02 ( 1 )  Penolong Pegawai Pertanian
Tiada

44.

PERTANIAN Pemelihara Hutan 3PG01 ( 1 )  Penolong Pemelihara Hutan
Tiada

45.

PERTANIAN Pengurus Taman/ Ladang 3PG06 ( 1 )  Penolong Pengurus Taman/ Ladang
Tiada

46.

PERTANIAN Penolong Pegawai Hidupan Liar 3LG06 ( 1 )  Pembantu Hidupan Liar
( 1 )  Pegawai Hidupan Liar

47.

PERTANIAN Penolong Pegawai Perikanan 3LG05 ( 1 )  Pembantu Perikanan
( 1 )  Pegawai Perikanan

48.

PERTANIAN Penolong Pegawai Pertanian 3LG04 Tiada ( 1 )  Pegawai Pertanian

49.

PERTANIAN Penolong Pegawai Rancangan Tanah 3LG07 ( 1 )  Penyelia Rancangan Tanah
( 1 )  Pegawai Rancangan Tanah

50.

PERTANIAN Penolong Pengurus Taman/ Ladang 3LG09 ( 1 )  Pembantu Taman/ Ladang
( 1 )  Pengurus Taman/ Ladang

51.

PERTANIAN Pembantu Veterinar/ Penolong Pegawai Veterinar 3DG01 Tiada ( 1 )  Pegawai Veterinar

52.

PERTANIAN Renjer Hutan/ Penolong Pemelihara Hutan 3DG04 ( 1 )  Pengawas Hutan
( 1 )  Pemelihara Hutan

53.

PERTANIAN Pembantu Perikanan 3LG13 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Perikanan

54.

PERTANIAN Pembantu Taman/ Ladang 3LG15 Tiada ( 1 )  Penolong Pengurus Taman/ Ladang

55.

PERTANIAN Penyelia Rancangan Tanah 3LG12 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Rancangan Tanah

56.

PERTANIAN Pembantu Hidupan Liar 3DG02 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Hidupan Liar

57.

PERTANIAN Pengawas Hutan 3DG03 ( 1 )  Pembantu Awam
( 2 )  Pembantu Operasi
( 1 )  Penolong Pemelihara Hutan

58.

KEMAHIRAN Pembantu Kemahiran 3LH05 ( 1 )  Operator Loji
( 2 )  Pembantu Awam
( 3 )  Pembantu Operasi
( 4 )  Pemandu Kenderaan
( 5 )  Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah
( 6 )  Penghantar Notis
( 1 )  Penolong Jurutera

59.

KEJURUTERAAN Penolong Arkitek Landskap 3LJ06 Tiada ( 1 )  Arkitek Landskap

60.

KEJURUTERAAN Penolong Juruukur 3LJ09 Tiada ( 1 )  Juruukur
( 2 )  Jurugeospatial

61.

KEJURUTERAAN Penolong Juruukur Bahan 3LJ05 Tiada ( 1 )  Juruukur Bahan

62.

KEJURUTERAAN Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa 3LJ02 Tiada ( 1 )  Pegawai Perancang Bandar dan Desa

63.

KEJURUTERAAN Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera 3LJ08 ( 1 )  Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera
( 1 )  Pemeriksa Kilang dan Jentera

64.

KEJURUTERAAN Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong Jurutera 3DJ02 ( 1 )  Pemeriksa Kereta Motor
( 2 )  Pembantu Kemahiran
( 3 )  Penjaga Jentera Elektrik
( 4 )  Merinyu Tali Air
( 1 )  Jurutera

65.

KEJURUTERAAN Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni Bina 3DJ03 Tiada ( 1 )  
( 2 )  Arkitek

66.

KEJURUTERAAN Arkitek 3PJ02 ( 1 )  Penolong Pegawai Senibina
Tiada

67.

KEJURUTERAAN Arkitek Landskap 3PJ01 ( 1 )  Penolong Arkitek Landskap
Tiada

68.

KEJURUTERAAN Jurugeospatial 3PJ04 ( 1 )  Penolong Juruukur
Tiada

69.

KEJURUTERAAN Jurutera 3PJ06 ( 1 )  Penolong Jurutera
( 2 )  Pemeriksa Kereta Motor
Tiada

70.

KEJURUTERAAN Juruukur 3PJ09 ( 1 )  Penolong Juruukur
Tiada

71.

KEJURUTERAAN Juruukur Bahan 3PJ08 ( 1 )  Penolong Juruukur Bahan
Tiada

72.

KEJURUTERAAN Juruukur Bangunan 3PJ03 ( 1 )  Penolong Juruukur bangunan
Tiada

73.

KEJURUTERAAN Pegawai Perancang Bandar dan Desa 3PJ05 ( 1 )  Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Tiada

74.

KEJURUTERAAN Pemeriksa Kilang dan Jentera 3PJ07 ( 1 )  Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera
Tiada

75.

KEJURUTERAAN Penolong Juruukur Bangunan 3LJ07 Tiada ( 1 )  Juruukur Bangunan

76.

KEJURUTERAAN Merinyu Tali Air 3LJ11 Tiada ( 1 )  Penolong Jurutera

77.

KEJURUTERAAN Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera 3LJ12 Tiada ( 1 )  Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera

78.

KEJURUTERAAN Penguasa Bekalan Air 3LJ13 Tiada ( 1 )  Penolong Jurutera

79.

KEJURUTERAAN Penjaga Jentera Elektrik 3LJ18 ( 1 )  Operator Loji
( 2 )  Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah
( 3 )  Pembantu Awam
( 1 )  Penolong Jurutera

80.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Keselamatan 3PK04 ( 1 )  Penolong Pegawai Keselamatan
Tiada

81.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Pertahanan Awam 3PK05 ( 1 )  Penolong Pegawai Pertahanan Awam
Tiada

82.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran 3DK01 ( 1 )  Pembantu Pendaftaran
Tiada

83.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen 3DK02 ( 1 )  Pegawai Imigresen
Tiada

84.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Keselamatan 3LK05 ( 1 )  Pembantu Keselamatan
( 1 )  Pegawai Keselamatan

85.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Pegawai Pertahanan Awam 3LK06 ( 1 )  Pembantu Pertahanan Awam
( 1 )  Pegawai Pertahanan Awam

86.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Imigresen 3LK12 Tiada ( 1 )  Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen

87.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pembantu Keselamatan 3LK13 ( 1 )  Pengawal Keselamatan
( 1 )  Penolong Pegawai Keselamatan
( 2 )  Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan

88.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pembantu Pendaftaran 3LK14 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran

89.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pembantu Pertahanan Awam 3LK09 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Pertahanan Awam

90.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pengawal Keselamatan 3LK15 Tiada ( 1 )  Pembantu Keselamatan

91.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penguasa Bomba 3PK02 ( 1 )  Penolong Penguasa Bomba
Tiada

92.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Bomba 3LK07 ( 1 )  Pegawai Bomba
( 1 )  Penguasa Bomba

93.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Bomba 3LK08 Tiada ( 1 )  Penolong Penguasa Bomba

94.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penguasa Penjara 3PK03 ( 1 )  Penolong Penguasa Penjara
Tiada

95.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penolong Penguasa Penjara 3LK04 ( 1 )  Pegawai Penjara
( 1 )  Penguasa Penjara

96.

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Penjara 3LK11 Tiada ( 1 )  Penolong Penguasa Penjara

97.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pegawai Syariah 3PL01 ( 1 )  Penolong Pegawai Syariah
Tiada

98.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Penolong Pegawai Syariah 3LL01 ( 1 )  Pembantu Syariah
( 1 )  Pegawai Syariah

99.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pembantu Syariah 3LL03 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Syariah

100.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pegawai Undang-Undang 3PL02 ( 1 )  Penolong Pegawai Undang-Undang
( 2 )  Jurubahasa
Tiada

101.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Penolong Pegawai Undang-Undang 3LL02 ( 1 )  Pembantu Tadbir (Undang-Undang)
( 2 )  Jurubahasa
( 1 )  Pegawai Undang-Undang

102.

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pembantu Tadbir (Undang-Undang) 3LL04 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Undang-Undang

103.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Semenanjung sahaja) 3LN06 Tiada ( 1 )  Pegawai Tadbir

104.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Pentadbir Tanah/ Penolong Pentadbir Tanah (Pemakaian di Sabah/Sarawak) 3DN01 Tiada ( 1 )  Pegawai Tadbir

105.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penghulu 3LN11 ( 1 )  Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
( 2 )  Pembantu Antidadah
( 3 )  Pembantu Belia dan Sukan
( 4 )  Pembantu Hal Ehwal Islam
( 5 )  Pembantu Pembangunan Masyarakat
( 6 )  Pembantu Penerangan
( 1 )  Pegawai Tadbir
( 2 )  Pegawai Penerangan
( 3 )  Pegawai Pembangunan Masyarakat
( 4 )  Pegawai Belia dan Sukan

106.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Penerbitan 3PN03 ( 1 )  Penolong Pegawai Penerbitan
Tiada

107.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Penyelidik Sosial 3PN02 ( 1 )  Penolong Pegawai Penyelidik Sosial
Tiada

108.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Tadbir 3PN06 ( 1 )  Penolong Pegawai Tadbir
( 2 )  Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat
( 3 )  Penghulu
( 4 )  Penolong Pengurus Asrama
( 5 )  Penolong Pegawai Tanah
Tiada

109.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pengurus Asrama 3PN05 ( 1 )  Penolong Pengurus Asrama
Tiada

110.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Penerbitan 3LN09 ( 1 )  Pembantu Penerbitan
( 2 )  Pembantu Pemuliharaan
( 1 )  Pegawai Penerbitan

111.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Penyelidik Sosial 3LN08 ( 1 )  Pembantu Penyelidik Sosial
( 1 )  Pegawai Penyelidik Sosial

112.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pegawai Tadbir 3LN07 ( 1 )  Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
( 2 )  Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat
( 3 )  Pembantu Tadbir (Kewangan)
( 4 )  Pemeriksa Cap Jari
( 5 )  Pegawai Khidmat Pelanggan
( 1 )  Pegawai Tadbir

113.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penolong Pengurus Asrama 3LN05 ( 1 )  Penyelia Asrama
( 1 )  Pengurus Asrama
( 2 )  Pegawai Tadbir

114.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat 3DN02 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Tadbir
( 2 )  Pegawai Tadbir

115.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Juruaudio Visual 3LN26 Tiada Tiada

116.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Operator Wayarles 3LN27 ( 1 )  Pembantu Operasi
Tiada

117.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Khidmat Pelanggan 3LN16 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Tadbir

118.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Penerbitan 3LN17 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Penerbitan

119.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) 3LN14 ( 1 )  Bentara Parlimen
( 2 )  Pemandu Kenderaan
( 3 )  Penghantar Notis
( 4 )  Pembantu Operasi
( 1 )  Penolong Pegawai Tadbir
( 2 )  Penghulu

120.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pemeriksa Cap Jari 3LN15 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Tadbir

121.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penyelia Asrama 3LN24 Tiada ( 1 )  Penolong Pengurus Asrama
( 2 )  Penolong Pegawai Penyediaan Makanan

122.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Bentara Parlimen 3LN29 Tiada ( 1 )  Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)

123.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pembantu Operasi 3LN36 Tiada ( 1 )  Pengawas Hutan
( 2 )  Pembantu Kemahiran
( 3 )  Operator Wayarles
( 4 )  Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
( 5 )  Pembantu Kesihatan Awam

124.

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Penghantar Notis 3LN31 Tiada ( 1 )  Pembantu Kemahiran
( 2 )  Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)

125.

PENCEGAHAN Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan 3DP01 ( 1 )  Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan
Tiada

126.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Pegawai Penyelidik 3PQ02 ( 1 )  Penolong Pegawai Penyelidik
Tiada

127.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Penolong Pegawai Penyelidik 3LQ01 ( 1 )  Pembantu Penyelidik
( 1 )  Pegawai Penyelidik

128.

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Pembantu Penyelidik 3LQ02 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Penyelidik

129.

SOSIAL Kurator 3PS03 ( 1 )  Penolong Kurator
Tiada

130.

SOSIAL Pegawai Antidadah 3PS05 ( 1 )  Penolong Pegawai Antidadah
Tiada

131.

SOSIAL Pegawai Arkib 3PS01 ( 1 )  Penolong Pegawai Arkib
Tiada

132.

SOSIAL Pegawai Belia dan Sukan 3PS08 ( 1 )  Penolong Pegawai Belia dan Sukan
Tiada

133.

SOSIAL Pegawai Berita 3PS10 ( 1 )  Pembantu Wartawan/ Wartawan
( 2 )  Jurufotografi
Tiada

134.

SOSIAL Pegawai Hal Ehwal Islam 3PS13 ( 1 )  Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Tiada

135.

SOSIAL Pegawai Kesatria 3PS11 ( 1 )  Penolong Pegawai Kesatria
Tiada

136.

SOSIAL Pegawai Pembangunan Masyarakat 3PS12 ( 1 )  Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
Tiada

137.

SOSIAL Pegawai Penerangan 3PS07 ( 1 )  Penolong Pegawai Penerangan
Tiada

138.

SOSIAL Pegawai Perhubungan Perusahaan 3PS09 ( 1 )  Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan
Tiada

139.

SOSIAL Pegawai Psikologi 3PS04 ( 1 )  Penolong Pegawai Psikologi
Tiada

140.

SOSIAL Perancang Bahasa 3PS02 ( 1 )  Penolong Pegawai Perancang Bahasa
Tiada

141.

SOSIAL Pustakawan 3PS06 ( 1 )  Penolong Pustakawan
Tiada

142.

SOSIAL Penolong Kurator 3LS06 ( 1 )  Pembantu Muzium
( 1 )  Kurator

143.

SOSIAL Penolong Pegawai Antidadah 3LS10 ( 1 )  Pembantu Antidadah
( 1 )  Pegawai Antidadah

144.

SOSIAL Penolong Pegawai Arkib 3LS03 ( 1 )  Pembantu Arkib
( 2 )  Pembantu Pemuliharaan
( 1 )  Pegawai Arkib

145.

SOSIAL Penolong Pegawai Belia dan Sukan 3LS05 ( 1 )  Pembantu Belia dan Sukan
( 1 )  Pegawai Belia dan Sukan

146.

SOSIAL Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam 3LS07 ( 1 )  Pembantu Hal Ehwal Islam
( 1 )  Pegawai Hal Ehwal Islam

147.

SOSIAL Penolong Pegawai Kesatria 3LS08 ( 1 )  Pembantu Kesatria
( 1 )  Pegawai Kesatria

148.

SOSIAL Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat 3LS12 ( 1 )  Pembantu Pembangunan Masyarakat
( 1 )  Pegawai Pembangunan Masyarakat

149.

SOSIAL Penolong Pegawai Penerangan 3LS09 ( 1 )  Pembantu Penerangan
( 1 )  Pegawai Penerangan

150.

SOSIAL Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan 3LS11 ( 1 )  Pembantu Perhubungan Perusahaan
( 1 )  Pegawai Perhubungan Perusahaan

151.

SOSIAL Penolong Pegawai Psikologi 3LS04 Tiada ( 1 )  Pegawai Psikologi

152.

SOSIAL Penolong Perancang Bahasa 3LS02 Tiada ( 1 )  Pegawai Perancang Bahasa

153.

SOSIAL Penolong Pustakawan 3LS01 ( 1 )  Pembantu Perpustakaan
( 2 )  Pembantu Pemuliharaan
( 1 )  Pustakawan

154.

SOSIAL Wartawan 3LS13 Tiada ( 1 )  Pegawai Berita

155.

SOSIAL Pembantu Antidadah 3LS20 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Antidadah
( 2 )  Penghulu

156.

SOSIAL Pembantu Arkib 3LS15 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Arkib

157.

SOSIAL Pembantu Belia dan Sukan 3LS14 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Belia dan Sukan
( 2 )  Penghulu

158.

SOSIAL Pembantu Hal Ehwal Islam 3LS21 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
( 2 )  Penghulu

159.

SOSIAL Pembantu Kesatria 3LS16 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Kesatria

160.

SOSIAL Pembantu Muzium 3LS25 Tiada ( 1 )  Penolong Kurator

161.

SOSIAL Pembantu Pembangunan Masyarakat 3LS23 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
( 2 )  Penghulu

162.

SOSIAL Pembantu Pemuliharaan 3LS19 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Arkib
( 2 )  Penolong Pustakawan
( 3 )  Penolong Pegawai Penerbitan

163.

SOSIAL Pembantu Penerangan 3LS18 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Penerangan
( 2 )  Penghulu

164.

SOSIAL Pembantu Perhubungan Perusahaan 3LS22 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan

165.

SOSIAL Pembantu Pustakawan 3LS24 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Perpustakaan

166.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Farmasi 3PU04 ( 1 )  Penolong Pegawai Farmasi
Tiada

167.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Pemulihan Perubatan 3PU06 ( 1 )  Jurupulih Perubatan
Tiada

168.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pengajar 3PU01 ( 1 )  Jururawat
( 2 )  Penolong Pegawai Perubatan
( 3 )  Juru X-Ray
( 4 )  Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/Pegawai Kesihatan Persekitaran
( 5 )  Jurupulih Perubatan
( 6 )  Juruteknologi Makmal Perubatan
( 7 )  Juruterapi Pergigian
( 8 )  Juruteknologi Pergigian
( 9 )  Penolong Pegawai Farmasi
Tiada

169.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juru X-Ray 3DU03 Tiada ( 1 )  Pengajar

170.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Jururawat 3DU04 ( 1 )  Jururawat Masyarakat
( 1 )  Pengajar

171.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/Pegawai Kesihatan Persekitaran 3DU02 ( 1 )  Pembantu Kesihatan Awam
( 1 )  Pengajar

172.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Penolong Pegawai Perubatan 3DU01 Tiada ( 1 )  Pegawai Sains
( 2 )  Pengajar

173.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Jurupulih Perubatan 3LU01 Tiada ( 1 )  Pegawai Pemulihan Perubatan
( 2 )  Pengajar

174.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juruteknologi Makmal Perubatan 3LU03 Tiada ( 1 )  Pegawai Sains
( 2 )  Pengajar

175.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juruteknologi Pergigian 3LU04 ( 1 )  Pembantu Pembedahan Pergigian
( 1 )  Pegawai Sains
( 2 )  Pengajar

176.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Juruterapi Pergigian 3LU05 ( 1 )  Pembantu Pembedahan Pergigian
( 1 )  Pegawai Sains
( 2 )  Pengajar

177.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Penolong Pegawai Farmasi 3LU02 Tiada ( 1 )  Pegawai Farmasi
( 2 )  Pengajar

178.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Jururawat Masyarakat 3LU09 ( 1 )  Pembantu Perawatan Kesihatan
( 1 )  Jururawat

179.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pembantu Kesihatan Awam 3LU07 ( 1 )  Pembantu Operasi
( 2 )  Pembantu Perawatan Kesihatan
( 1 )  Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/Pegawai Kesihatan Persekitaran

180.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pembantu Pembedahan Pergigian 3LU06 ( 1 )  Pembantu Perawatan Kesihatan
( 1 )  Juruterapi Pergigian
( 2 )  Juruteknologi Pergigian

181.

PERUBATAN DAN KESIHATAN Pembantu Perawatan Kesihatan 3LU10 Tiada ( 1 )  Jururawat Masyarakat
( 2 )  Pembantu Kesihatan Awam
( 3 )  Pembantu Pembedahan Pergigian

182.

KEWANGAN Penguasa Kastam 3PW07 ( 1 )  Penolong Penguasa Kastam
Tiada

183.

KEWANGAN Penolong Penguasa Kastam 3LW02 ( 1 )  Pembantu Penguasa Kastam
( 1 )  Penguasa Kastam

184.

KEWANGAN Pembantu Penguasa Kastam 3LW09 Tiada ( 1 )  Penolong Penguasa Kastam

185.

KEWANGAN Akauntan 3PW06 ( 1 )  Penolong Akauntan
Tiada

186.

KEWANGAN Juruaudit 3PW03 ( 1 )  Penolong Juruaudit
Tiada

187.

KEWANGAN Pegawai Kewangan 3PW05 ( 1 )  Penolong Akauntan
Tiada

188.

KEWANGAN Pegawai Penilaian 3PW08 ( 1 )  Penolong Pegawai Penilaian
Tiada

189.

KEWANGAN Penolong Akauntan 3LW03 ( 1 )  Pembantu Akauntan
( 2 )  Pembantu Tadbir (Kewangan)
( 1 )  Akauntan
( 2 )  Pegawai Kewangan

190.

KEWANGAN Penolong Juruaudit 3LW04 ( 1 )  Pembantu Juruaudit
( 1 )  Juruaudit

191.

KEWANGAN Penolong Pegawai Penilaian 3LW05 ( 1 )  Pembantu Penilaian
( 1 )  Pegawai Penilaian

192.

KEWANGAN Pembantu Akauntan 3LW07 Tiada ( 1 )  Penolong Akauntan

193.

KEWANGAN Pembantu Juruaudit 3LW06 Tiada ( 1 )  Penolong Juruaudit

194.

KEWANGAN Pembantu Penilaian 3LW10 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Penilaian

195.

KEWANGAN Pembantu Tadbir (Kewangan) 3LW08 Tiada ( 1 )  Penolong Pegawai Tadbir
( 2 )  Penolong Akauntan

196.

POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan 3LY01 Tiada ( 1 )  Pegawai Rendah Polis dan Konstabel

197.

POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli 3LY02 Tiada ( 1 )  Pegawai Rendah Polis dan Konstabel

198.

POLIS Pegawai Kanan Polis 3PY01 ( 1 )  Pegawai Rendah Polis dan Konstabel
Tiada

199.

POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel 3DY01 ( 1 )  Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli
( 2 )  Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan
( 1 )  Pegawai Kanan Polis

200.

TENTERA Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia 3PZ01 ( 1 )  Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia
Tiada

201.

TENTERA Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia 3DZ01 Tiada ( 1 )  Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

Kenaikan Pangkat Ke Kumpulan Perkhidmatan Lebih Tinggi


Kenaikan Pangkat ke Gred Lebih Tinggi adalah peruntukan dalam sesuatu skim yang membenarkan kenaikan pangkat ke Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) atau Jawatan Utama Gred Khas.  Pewujudan JUSA dan Gred Khas diperkenalkan semasa SSB 1992. Tidak semua skim perkhidmatan dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional memperuntukkan kenaikan pangkat ke JUSA/Gred Khas.  Jawatan JUSA diwujudkan di peringkat pengurusan tertinggi dalam struktur sesebuah agensi pusat, kementerian, jabatan, badan-badan berkanun dan agensi-agensi sektor awam yang lain bagi melaksanakan peranan dan fungsi pengurusan organisasi dan penggubalan dasar.  Jawatan Utama Gred Khas ditentukan berdasarkan pengiktirafan tahap kepakaran dan pengalaman penyandangnya;


Jawatan Gred Lebih Tinggi
 • Turus I, Turus II, Turus III;
 • JUSA A, JUSA B, JUSA C; dan
 • Gred Khas A, Gred Khas B, Gred Khas C

Bil. Klasifikasi Skim Perkhidmatan

Kod Skim

Gred
1. PENGANGKUTAN Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang 3PA04 AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54
3. PENGANGKUTAN Pemeriksa Kapal Terbang 3PA07 AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54
5. PENGANGKUTAN Pegawai Laut 3PA06 AL41, AL44, AL48, AL52, AL54
7. PENGANGKUTAN Pegawai Kawalan Trafik Udara 3PA05 A41, A44, A48, A52, A54
9. BAKAT DAN SENI Ahli Muzik 3DB03 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
11. BAKAT DAN SENI Pegawai Kebudayaan 3DB02 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
13. BAKAT DAN SENI Penerbit Rancangan 3DB01 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
15. BAKAT DAN SENI Pereka 3DB04 B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
17. SAINS Pegawai Geosains 3PC10 C41, C44, C48, C52, C54
19. SAINS Pegawai Kawalan Alam Sekitar 3PC02 C41, C44, C48, C52, C54
21. SAINS Pegawai Meteorologi 3PC07 C41, C44, C48, C52, C54
23. SAINS Pegawai Sains 3PC08 C41, C44, C48, C52, C54
25. SAINS Pegawai Teknologi Makanan 3PC03 C41, C44, C48, C52, C54
27. PENDIDIKAN Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional 3DD03 DV19, DV21/22, DV29/30, DV35/36, DV37/38, DV39/40, DV41/42, DV43/44, DV47/48, DV51/52, DV53/DV54
29. PENDIDIKAN Pensyarah Pergigian 3PD04 DUG51P, DUG51, DUG53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I
31. PENDIDIKAN Pensyarah Farmasi 3PD08 DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Turus III, Turus II, Turus I
33. PENDIDIKAN Pensyarah Perubatan 3PD02 DU51P, DU51, DU53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I
35. PENDIDIKAN Pensyarah Universiti 3PD03 DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I
37. PENDIDIKAN Pensyarah UiTM 3PD07 DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I
39. PENDIDIKAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi 3DD01 DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54
41. PENDIDIKAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 3DD02 DG29, DG32, DG34, DG38, DG40, DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54
43. EKONOMI Pegawai Ehwal Ekonomi 3PE02 E41, E44, E48, E52, E54
45. EKONOMI Perangkawan 3PE01 E41, E44, E48, E52, E54
47. EKONOMI Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan 3DE02 E19, E22, E26, E29/30, E32, E38, E41/42, E44, E48, E52, E54
49. SISTEM MAKLUMAT Pegawai Teknologi Maklumat 3PF01 F41, F44, F48, F52, F54
51. PERTANIAN Pegawai Veterinar 3PG05 GV41, GV44, GV48, GV52, GV54
53. PERTANIAN Pegawai Rancangan Tanah 3PG07 G41, G44, G48, G52,G54
55. PERTANIAN Pegawai Hidupan Liar 3PG04 G41, G44, G48, G52, G54
57. PERTANIAN Pegawai Perikanan 3PG03 G41, G44, G48, G52, G54
59. PERTANIAN Pegawai Pertanian 3PG02 G41, G44, G48, G52, G54
61. PERTANIAN Pemelihara Hutan 3PG01 G41, G44, G48, G52, G54
63. KEJURUTERAAN Arkitek 3PJ02 J41, J44, J48, J52, J54
65. KEJURUTERAAN Arkitek Landskap 3PJ01 J41, J44, J48, J52, J54
67. KEJURUTERAAN Jurutera 3PJ06 J41, J44, J48, J52, J54
69. KEJURUTERAAN Juruukur 3PJ09 J41, J44, J48, J52, J54
71. KEJURUTERAAN Juruukur Bahan 3PJ08 J41, J44, J48, J52, J54
73. KEJURUTERAAN Juruukur Bangunan 3PJ03 J41, J44, J48, J52, J54
75. KEJURUTERAAN Pegawai Perancang Bandar dan Desa 3PJ05 J41, J44, J48, J52, J54
77. KEJURUTERAAN Pemeriksa Kilang dan Jentera 3PJ07 J41, J44, J48, J52, J54
79. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Keselamatan 3PK04 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54
81. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Penguat Kuasa 3PK06 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54
83. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Pegawai Pertahanan Awam 3PK05 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54
85. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penguasa Bomba 3PK02 KB41, KB44, KB48, KB52, KB54
87. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM Penguasa Penjara 3PK03 KA41, KA44, KA48, KA52, KA54
89. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pegawai Syariah 3PL01 LS41, LS44, LS48, LS52, LS54
91. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN Pegawai Undang-Undang 3PL02 L41, L44, L48, L52, L54
93. TADBIR DAN DIPLOMATIK Pegawai Tadbir dan Diplomatik 3PM01 M41, M44, M48, M52, M54
95. PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Penerbitan 3PN03 N41, N44, N48, N52, N54
97. PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Pegawai Tadbir 3PN06 N41, N44, N48, N52, N54
99. PENCEGAHAN Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan 3DP01 P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/P52, P53/54
101. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Pegawai Penyelidik 3PQ02 Q41, Q43/44, Q47/48, Q51/52, Q53/54
103. SOSIAL Kurator 3PS03 S41, S44, S48, S52, S54
105. SOSIAL Pegawai Antidadah 3PS05 S41, S44, S48, S52, S54
107. SOSIAL Pegawai Arkib 3PS01 S41, S44, S48, S52, S54
109. SOSIAL Pegawai Belia dan Sukan 3PS08 S41, S44, S48, S52, S54
111. SOSIAL Pegawai Berita 3PS10 S41, S44, S48, S52, S54
113. SOSIAL Pegawai Hal Ehwal Islam 3PS13 S41, S44, S48, S52, S54
115. SOSIAL Pegawai Pembangunan Masyarakat 3PS12 S41, S44, S48, S52, S54
117. SOSIAL Pegawai Penerangan 3PS07 S41, S44, S48, S52, S54
119. SOSIAL Pegawai Perhubungan Perusahaan 3PS09 S41, S44, S48, S52, S54
121. SOSIAL Pegawai Psikologi 3PS04 S41, S44, S48, S52, S54
123. SOSIAL Perancang Bahasa 3PS02 S41, S44, S48, S52, S54
125. SOSIAL Pustakawan 3PS06 S41, S44, S48, S52, S54
127. SOSIAL Pegawai Komunikasi Strategik 3PS14 S41, S43/44, S47/48, S51/52, S53/54
129. PENGUATKUASAAN MARITIM Pegawai Penguat Kuasa Maritim 3PT01 T13, T14, T16, T18, T20, T22, T24
131. PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Pergigian 3PU05 UG41, UG44,UG48, UG52, UG54
133. PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Farmasi 3PU04 UF41, UF44,UF48, UF52, UF54
135. PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Perubatan 3PU07 UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54
137. PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Dietetik 3PU03 U41, U44, U48, U52, U54
139. PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Optometri 3PU02 U41, U44, U48, U52, U54
141. PERUBATAN DAN KESIHATAN Pegawai Pemulihan Perubatan 3PU06 U41, U44, U48, U52, U54
143. PERUBATAN DAN KESIHATAN Pengajar 3PU01 U41, U44, U48, U52, U54
145. PERUBATAN DAN KESIHATAN Jururawat 3DU04 U29, U32, U36, U41/U42, U44, U48, U52, U54
147. KEWANGAN Penguasa Kastam 3PW07 WK41, WK44, WK48, WK52, WK54
149. KEWANGAN Akauntan 3PW06 WA41, WA44, WA47/48, WA51/52, WA53/54
151. KEWANGAN Juruaudit 3PW03 W41, W44, W48, W52, W54
153. KEWANGAN Pegawai Kewangan 3PW05 W41, W44, W48, W52, W54
155. KEWANGAN Pegawai Penilaian 3PW08 W41, W44, W48, W52, W54
157. TENTERA Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia 3PZ01 ZAL13,ZAL15, ZA15, ZA16, ZA18, ZA20, ZA22, ZA24, ZA26
159. TENTERA Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia 3DZ01 ZAL1, ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12

Pemberian Opsyen


Pegawai yang terlibat diberi pilihan samada bersetuju atau tidak untuk ditukar lantik ke satu skim perkhidmatan yang lain berdasarkan syarat-syarat dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dasar Pertukaran Pelantikan ditetapkan oleh Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17/2002. Sebarang urusan berhubung dengan opsyen pertukaran pelantikan hendaklah dirujuk kepada Bahagian Perkhidmatan, JPA.

Kenaikan Pangkat


(a)

Kenaikan Pangkat ke gred ialah kenaikan pangkat ke mana-mana gred dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan;

(b)

Kenaikan pangkat ke jawatan ialah kenaikan pangkat ke mana-mana jawatan dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

Jenis-jenis dan syarat-syarat Kenaikan Pangkat dalam Skim Perkhidmatan:
 1. Biasa
  1. Disahkan dalam perkhidmatan
  2. Tertakluk kepada kekosongan jawatan
  3. Melepasi semua tahap kecekapan yang ditetapkan
  4. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan
  5. Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan

 2. Tanpa Kekosongan Jawatan
  1. Disahkan dalam perkhidmatan
  2. Tidak tertakluk kepada kekosongan jawatan
  3. Melepasi semua tahap kecekapan yang ditetapkan
  4. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan
  5. Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan

 3. Timed Based
  1. Disahkan dalam perkhidmatan
  2. Tidak tertakluk kepada kekosongan jawatan
  3. Melepasi semua tahap kecekapan yang ditetapkan
  4. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan
  5. Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan

 4. Kemajuan Pangkat
  1. Disahkan dalam perkhidmatan
  2. Tidak tertakluk kepada kekosongan jawatan
  3. Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan

 5. Kenaikan Pangkat Dalam Keadaan Istimewa
  1. Disahkan dalam perkhidmatan
  2. Tidak tertakluk kepada kekosongan jawatan
  3. Melepasi semua tahap kecekapan yang ditetapkan
  4. Menunjukkan kecemerlangan akademik yang luar biasa mutunya

Kenaikan Pangkat Tanpa Kekosongan Jawatan
Bil. Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred Naik Pangkat
1. PENGANGKUTAN Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang 3PA04 AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54 Tanpa Kekosongan Jawatan
2. PENGANGKUTAN Pemeriksa Kapal Terbang 3PA07 AT41, AT43/44, AT47/48, AT51/52, AT53/54 Tanpa Kekosongan Jawatan
3. PENDIDIKAN Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional 3DD03 DV19, DV21/22, DV29/30, DV35/36, DV37/38, DV39/40, DV41/42, DV43/44, DV47/48, DV51/52, DV53/DV54 Tanpa Kekosongan Jawatan
4. PENDIDIKAN Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi 3DD01 DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54 Tanpa Kekosongan Jawatan
Kenaikan Pangkat Secara Time Based
Bil. Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred Naik Pangkat
1. PENDIDIKAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah 3PD05 DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54 Biasa,Time Based
2. PENDIDIKAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 3LD03 DG29, DG32, DG34, DG38 Biasa,Time Based
3. PENDIDIKAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 3DD02 DG29, DG32, DG34, DG38, DG40, DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54 Biasa,Time Based
Senarai Skim Perkhidmatan Kenaikan Kemajuan Pangkat
Bil. Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred Naik Pangkat
1. PENGUATKUASAAN MARITIM Pegawai Penguat Kuasa Maritim 3PX01 XA13, XA14, XA16, XA18, XA20, XA22, XA24 Biasa, Kemajuan Pangkat
2. PENGUATKUASAAN MARITIM Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim 3DX01 XA1, XA2, XA4, XA5/6, XA8, XA10, XA12 Biasa, Kemajuan Pangkat
3. POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan 3LY01 YT1, YT2, YT4, YT6, YT8, YT10 Biasa, Kemajuan Pangkat
4. POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli 3LY02 YP1, YP2, YP4, YP6, YP8, YP10 Biasa, Kemajuan Pangkat
5. POLIS Pegawai Kanan Polis 3PY01 YA13, YA16, YA18, YA20, YA22, YA24 Biasa, Kemajuan Pangkat
6. POLIS Pegawai Rendah Polis dan Konstabel 3DY01 YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10 Biasa, Kemajuan Pangkat
Senarai Kenaikan Pangkat Dalam Keadaan Istimewa
Bil. Klasifikasi Skim Perkhidmatan Kod Skim Gred Naik Pangkat
1. PENDIDIKAN Pensyarah Pergigian 3PD04 DUG51P, DUG51, DUG53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
2. PENDIDIKAN Pensyarah Farmasi 3PD08 DUF45, DUF51/52, DUF53/54, Khas C, Khas B, Khas A, Turus III, Turus II, Turus I Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
3. PENDIDIKAN Pensyarah Perubatan 3PD02 DU51P, DU51, DU53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
4. PENDIDIKAN Pensyarah Universiti 3PD03 DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
5. PENDIDIKAN Pensyarah UiTM 3PD07 DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, Gred Khas C, Gred Khas B, Gred Khas A, Gred Khas Turus III, Gred Khas Turus II, Gred Khas Turus I Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa
6. KEWANGAN Akauntan 3PW06 WA41, WA44, WA47/48, WA51/52, WA53/54 Tanpa Kekosongan Jawatan, Dalam Keadaan Istimewa

Perkhidmatan Jumud


Perkhidmatan jumud ditakrifkan sebagai perkhidmatan yang fungsinya tidak lagi diperlukan, diambil alih oleh perkhidmatan yang setanding atau yang berada dalam hierarki kerja yang sama atau diswastakan. Pengambilan baru ke perkhidmatan yang dijumudkan adalah tidak dibenarkan. Walaubagaimanapun, jawatan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan jumud dikekalkan bagi kemajuan kerjaya penyandang.

Skim Perkhidmatan Dijumudkan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM)
Bil. Skim Perkhidmatan Kod Skim Tarikh Kuatkuasa
1. Ahli Bomba 3LK01 1/1/2006
2. Arkitek Laut 3PA02 1/1/2008
3. Atendan Haiwan 3LG01 1/1/2006
4. Jaga 3LR01 7/2/2009
5. Jurubahasa 3LL05 7/1/2016
6. Jurulatih Kawad 3LS17 7/1/2016
7. Juruteknik 3LJ14 7/1/2013
8. Juruteknik Landskap 3LJ17 7/1/2013
9. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa 3LJ16 7/1/2013
10. Juruteknik Ukur 3LJ15 7/1/2013
11. Jurutera Laut 3PA03 1/1/2008
12. Malim 3PA01 1/1/2008
13. Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet 3LN20 7/1/2016
14. Operator Loji 3LR08 11/1/2013
15. Operator Mesin Prosesan Data 3LF01 1/1/2009
16. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji Bumi) 3PC05 11/1/2013
17. Pegawai Kimia Bumi 3PC04 11/1/2013
18. Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim 3DX01 7/1/2016
19. Pegawai Latihan 3PE03 7/1/2016
20. Pegawai Pemeriksa Paten 3PQ01 7/1/2016
21. Pegawai Penaksir 3PW01 1/1/2013
22. Pegawai Penguat Kuasa Maritim 3PX01 7/1/2016
23. Pegawai Penguatkuasa 3PN01 7/1/2016
24. Pegawai Perhubungan Preman 3LK10 7/1/2016
25. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 3LD03
26. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah 3PD05
27. Pegawai Siasatan 3PK01 1/1/2009
28. Pekerja Awam 3LR03 11/1/2013
29. Pekerja Awam Khas 3LR05 11/1/2013
30. Pelukis Pelan 3LJ10 7/1/2013
31. Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) 3LR02 11/1/2013
32. Pemandu Kenderaan 3LR06 11/1/2013
33. Pemandu Lokomotif 3LA02 7/1/2008
34. Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah 3LR07 11/1/2013
35. Pembantu Am Pejabat 3LN34 11/1/2013
36. Pembantu Galian 3LC11 11/1/2013
37. Pembantu Hidupan Liar Rendah 3LG19 11/1/2013
38. Pembantu Kaji Bumi 3LC09 11/1/2013
39. Pembantu Kamera/ Pemandu 3LN35 11/1/2013
40. Pembantu Meteorologi 3LC13 7/1/2016
41. Pembantu Pegawai Latihan 3LE04 7/1/2016
42. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional 3DJ01 7/1/2016
43. Pembantu Penaksir 3LW01 1/1/2013
44. Pembantu Penguatkuasa 3LN18 7/1/2016
45. Pembantu Pertanian 3LG17 7/1/2013
46. Pembantu Siasatan 3LK02 1/1/2009
47. Pembantu Tadbir Rendah 3LN02 1/1/2009
48. Pembantu Tadbir Tanah 3LN23 11/1/2013
49. Pembantu Teknik 3LJ01 7/2/2009
50. Pembantu Veterinar 3LG10 7/1/2013
51. Pengajar Kraf 3DE01 7/1/2016
52. Pengajar Membalak 3LG16 7/1/2016
53. Pengajar Rendah 3LG02 3/18/2004
54. Pengawas Hutan 3LG18
55. Pengawet 3LN03 1/1/2005
56. Peniup Kaca 3LN21 7/1/2016
57. Penjaga Jentera Elektrik 3LR04 11/1/2013
58. Penolong Jurutera 3LJ03 7/1/2013
59. Penolong Jurutera Laut 3LA01 1/1/2008
60. Penolong Operator Kamera 3LN30 7/1/2016
61. Penolong Pegawai Galian 3LC04 11/1/2013
62. Penolong Pegawai Kimia Bumi 3LC05 11/1/2013
63. Penolong Pegawai Latihan 3LE01 7/1/2016
64. Penolong Pegawai Penguatkuasa 3LN04 7/1/2016
65. Penolong Pegawai Siasatan 3LK03 1/1/2009
66. Penolong Pegawai Tadbir Tanah 3LN10 11/1/2013
67. Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Sarawak sahaja) 3LN13 11/1/2013
68. Penolong Pegawai Veterinar 3LG03 7/1/2013
69. Penolong Pemelihara Hutan 3LG08
70. Pensyarah KUSZA 3PD01 8/1/2006
71. Penyelamat 3LN33 11/1/2013
72. Penyelia Jeti 3LN32 11/1/2013
73. Penyelia Jurupakaian 3LN19 7/1/2016
74. Renjer Hutan 3LG14
75. Tukang K1 3LR11 11/1/2013
76. Tukang K2 3LR10 11/1/2013
77. Tukang K3 3LR09 11/1/2013
78. Tukang Masak 3LN40

Skim Perkhidmatan Dijumudkan Di Bawah Sistem Saraan Baru (SSB) 1992
Bil. Skim Perkhidmatan

Kod Skim

Tarikh Kuatkuasa

1. Amra 2LK02
2. Atendan Letak Kereta 2LN23
3. Bidan 2LU02
4. Jurubina Model 2LJ01
5. Jurulatih Kawad Rendah 2LS06
6. Jurupakaian 2LN16
7. Juruproses Filem X-Ray 2LU03
8. Juruteknik Penilaian Rendah 2LW01
9. Juruteknik Percetakan Rendah 2LN11
10. Juruteknik Pertanian Rendah 2LG01
11. Juruteknik Rendah Prostetik/Ortotik 2LU05
12. Operator Komputer 2LF01
13. Operator Mesin Addressograf 2LN19
14. Operator Wayang Gambar 2LN18
15. Pegawai Imigresen Rendah 2LK03
16. Pegawai Kebudayaan, Belia dan Sukan 2PN02
17. Pegawai Perpustakaan 2PS01
18. Pelukis Pelan Rendah 2LJ02
19. Pemandu Lokomotif Rendah 2LA02
20. Pembaca Pruf 2LN03
21. Pembantu Ekonomi Rumah Tangga Rendah 2LS01
22. Pembantu Hospital Rendah 2LU01
23. Pembantu Kaji Bumi Rendah 2LC04
24. Pembantu Kaji Cuaca Rendah 2LC05
25. Pembantu Kamera Offset 2LN08
26. Pembantu Kebudayaan, Belia dan Sukan 2LN02
27. Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli 2LS02
28. Pembantu Makmal Filem Rendah 2LC01
29. Pembantu Makmal Rendah 2LC02
30. Pembantu Muzium Rendah 2LS03
31. Pembantu Pemasaran Rendah 2LE01
32. Pembantu Pembangunan Keluarga 2LN06
33. Pembantu Pemilih Padi dan Beras 2LN21
34. Pembantu Pendaftaran Rendah 2LK01
35. Pembantu Penguatkuasa Rendah 2LN22
36. Pembantu Perangkaan Rendah 2LN13
37. Pembantu Percetakan Rendah 2LN12
38. Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam 2LS04 7/2/2009
39. Pembantu Rendah Penerbitan Rancangan 2LB01
40. Pembantu Rendah Taman Sabah 2LG03
41. Pembantu Teknologi Makmal Perubatan 2LU04
42. Pembantu Trafik Rendah 2LN24
43. Pembuat Set 2LN09
44. Pemeriksa Filem Rendah 2LN01
45. Pemungut Sewa 2LN05
46. Penari 2LB02
47. Pencatit Data Gerudi 2LC03
48. Pencatit Masa 2LN10
49. Pengajar Bahasa (UM) 2LD02
50. Pengajar Ketukangan Gred III 2LJ03
51. Pengajar Merin 2LA01
52. Pengawas Taliair 2LJ05
53. Penimbang 2LN20
54. Penjaga Kolam Ikan 2LN15
55. Penolong Pegawai Kebudayaan, Belia dan Sukan 3LN01
56. Penolong Pensyarah (ITM) 2LD03
57. Penolong Pensyarah A (UTM) 2PD01
58. Penolong Pensyarah B (UTM) 2LD01
59. Penyelenggara Stor Rendah 2LN14
60. Penyelia Asrama Rendah 2LN17
61. Penyelia Dobi 2LN04
62. Penyelia Kandang Haiwan 2LG02
63. Penyelia/Pengasuh Pelajar 2LN07
64. Penyemak Perpustakaan 2LS05

Skim Perkhidmatan Dijumudkan Di Bawah Laporan JKK 1976
Bil. Skim Perkhidmatan

Kod Skim

Tarikh Kuatkuasa

1. Atendan Arkib 1LN03
2. Atendan Makmal 1LN12
3. Atendan Perpustakaan 1LN04
4. Inspektor Pencegah Malaria 1LU01
5. Jurutayang Studio 1LN05
6. Juruteknik Rendah 1LJ01
7. Juruteknik Ukur Rendah 1LJ02
8. Operator Mesin 1LN06
9. Pegawai Kerani Rendah 1LN07
10. Pegawai Pemasaran 1PE01
11. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B1 1LD03
12. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori B2 1LD02
13. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori T4 1LD01
14. Pegawai Tadbir Am 1PN01
15. Pekerja Trafik 1LN15
16. Pelayan Asrama 1LN16
17. Pelayan Mes 1LN09
18. Pemelihara Hutan Gred II 1PG01
19. Pemeriksa Cukai 3PW02
20. Penayang/Penyemak/Penghantar Filem 1LN13
21. Pencari Fail 1LN11
22. Penerbit Teknik 1PJ01
23. Penghantar Cepat 1LN14
24. Penjaga Pejabat 1LN08
25. Penjilid Buku 1LN01
26. Penyelia Bangunan Rendah 1LN10

Nota:
Untuk mengetahui maklumat lebih lanjut berhubung Istilah Perkhidmatan Awam, sila layari Halaman Utama di bawah tajuk Penerbitan -> Buku Maklumat Skim Perkhidmatan.