A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA

Ringkasan

Pengangkutan (A)

Bakat dan Seni (B)

Sains (C)

Pendidikan (D)

Ekonomi (E)

Sistem Maklumat (F)

Pertanian (G)

Kemahiran (H)

Kejuruteraan (J)

Keselamatan dan Pertahanan Awam (K)

Perundangan dan Kehakiman (L)

Tadbir dan Diplomatik (M)

Pentadbiran dan Sokongan (N)

Pencegahan (P)

Penyelidikan dan Pembangunan (Q)

Sosial (S)

Penguatkuasaan Maritim (T)

Perubatan dan Kesihatan (U)

Kewangan (W)

Polis (Y)


 
 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 
       

Pengangkutan (A)


Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi A :


Bakat dan Seni (B)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi B :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Penerbit Rancangan    
2. Pegawai Kebudayaan    
3. Ahli Muzik    
4. Pereka    
5. Artis Budaya    
6. Jurufotografi    
7. Jurusolek    

Sains (C)


Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi C :


Pendidikan (D)


Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi D :


Ekonomi (E)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi E :


Sistem Maklumat (F)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi F :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Teknologi Maklumat    
2. Juruteknik Komputer    
3. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat    

Pertanian (G)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi G :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Rancangan Tanah    
2. Pengurus Taman/ Ladang    
3. Pegawai Veterinar    
4. Pegawai Hidupan Liar    
5. Pegawai Perikanan    
6. Pegawai Pertanian    
7. Pemelihara Hutan    
8. Pengawas Hutan    
9. Pembantu Taman/ Ladang    
10. Renjer Hutan    
11. Pembantu Perikanan    
12. Penyelia Rancangan Tanah    
13. Pembantu Veterinar    
14. Penolong Pengurus Taman/ Ladang    
15. Penolong Pegawai Rancangan Tanah    
16. Penolong Pegawai Hidupan Liar    
17. Penolong Pegawai Perikanan    
18. Penolong Pegawai Pertanian    
19. Penolong Pegawai Veterinar    
20. Renjer Hutan/ Penolong Pemelihara Hutan    
21. Pengawas Hutan    
22. Pembantu Hidupan Liar    
23. Pembantu Veterinar/ Penolong Pegawai Veterinar    

Kemahiran (H)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi H :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pembantu Kemahiran    
2. Pembantu Awam    
3. Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah    
4. Pemandu Kenderaan    
5. Operator Loji    

Keselamatan dan Pertahanan Awam (K)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi K :


Perundangan dan Kehakiman (L)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi L :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Undang-Undang    
2. Pegawai Syariah    
3. Jurubahasa    
4. Pembantu Tadbir (Undang-Undang)    
5. Pembantu Syariah    
6. Penolong Pegawai Undang-Undang    
7. Penolong Pegawai Syariah    
8. Jurubahasa    

Tadbir dan Diplomatik (M)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi M :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Tadbir dan Diplomatik    

Pentadbiran dan Sokongan (N)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi N :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Tadbir    
2. Pengurus Asrama    
3. Pegawai Penerbitan    
4. Pegawai Penyelidik Sosial    
5. Pegawai Penguatkuasa    
6. Pembantu Operasi    
7. Pembantu Kamera/ Pemandu    
8. Pembantu Am Pejabat    
9. Penyelamat    
10. Penyelia Jeti    
11. Penghantar Notis    
12. Bentara Parlimen    
13. Pembantu Penyediaan Makanan    
14. Operator Wayarles    
15. Juruaudio Visual    
16. Pembantu Pengurusan Murid    
17. Penyelia Asrama    
18. Pembantu Tadbir Tanah    
19. Pembantu Penyelidik Sosial    
20. Pembantu Penguatkuasa    
21. Pembantu Penerbitan    
22. Pegawai Khidmat Pelanggan    
23. Pemeriksa Cap Jari    
24. Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)    
25. Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Sarawak sahaja)    
26. Penghulu    
27. Penolong Pegawai Tadbir Tanah    
28. Penolong Pegawai Penerbitan    
29. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial    
30. Penolong Pegawai Tadbir    
31. Penolong Pegawai Tanah    
32. Penolong Pengurus Asrama    
33. Penolong Pegawai Penguatkuasa    
34. Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat    
35. Pembantu Pentadbir Tanah/ Penolong Pentadbir Tanah    

Pencegahan (P)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi P :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan    

Penyelidikan dan Pembangunan (Q)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi Q :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Penyelidik    
2. Pembantu Penyelidik    
3. Penolong Pegawai Penyelidik    

Sosial (S)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi S :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Hal Ehwal Islam    
2. Pegawai Pembangunan Masyarakat    
3. Pegawai Berita    
4. Pegawai Perhubungan Perusahaan    
5. Pegawai Belia dan Sukan    
6. Pegawai Penerangan    
7. Pustakawan    
8. Pegawai Antidadah    
9. Pegawai Psikologi    
10. Kurator    
11. Perancang Bahasa    
12. Pegawai Arkib    
13. Pembantu Muzium    
14. Pembantu Pustakawan    
15. Pembantu Pembangunan Masyarakat    
16. Pembantu Perhubungan Perusahaan    
17. Pembantu Hal Ehwal Islam    
18. Pembantu Antidadah    
19. Pembantu Pemuliharaan    
20. Pembantu Penerangan    
21. Pembantu Arkib    
22. Pembantu Belia dan Sukan    
23. Wartawan    
24. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat    
25. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan    
26. Penolong Pegawai Antidadah    
27. Penolong Pegawai Penerangan    
28. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam    
29. Penolong Kurator    
30. Penolong Pegawai Belia dan Sukan    
31. Penolong Pegawai Psikologi    
32. Penolong Pegawai Arkib    
33. Penolong Perancang Bahasa    
34. Penolong Pustakawan    

Perubatan dan Kesihatan (U)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi U :


Kewangan (W)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi W :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Penilaian    
2. Penguasa Kastam    
3. Akauntan    
4. Pegawai Kewangan    
5. Juruaudit    
6. Pembantu Penilaian    
7. Pembantu Penguasa Kastam    
8. Pembantu Tadbir (Kewangan)    
9. Pembantu Akauntan    
10. Pembantu Juruaudit    
11. Penolong Pegawai Penilaian    
12. Penolong Juruaudit    
13. Penolong Akauntan    
14. Penolong Penguasa Kastam    

Penguatkuasaan Maritim (T)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi T :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Penguat Kuasa Maritim    
2. Pegawai Lain-lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim    

Polis (Y)


Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi Y :Ringkasan Penghuraian Kerja


  • Memudahkan Pengurus Sumber Manusia mengenal pasti skop fungsi tugas sesuatu perkhidmatan.


  • Menjelaskan tanggungjawab dan kemahiran yang diperlukan bagi sesuatu skim perkhidmatan.


  • Menjadi sumber rujukan dan panduan kepada Pengurus Sumber Manusia khasnya dan pegawai sektor awam amnya di semua kementerian, jabatan, SUK Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.


  • Menjadi rujukan bagi calon memahami skop tugas sesuatu skim perkhidmatan secara umum.


  • Merupakan elemen penting dalam penggubalan atau penambahbaikan sesuatu skim perkhidmatan serta pewujudan sesuatu jawatan.


  • Dinamik dan perlu dikemas kini dari semasa ke semasa kerana dijadikan panduan/rujukan umum dan tidak meliputi fungsi keseluruhan perkhidmatan yang dilaksanakan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi.


  • Perubahan Penghuraian Kerja berlaku berikutan perubahan persekitaran/ peningkatan teknologi/ penguatkuasaan akta/ perluasan bidang tugas dalam sesuatu perkhidmatan.


  • Pengurus Sumber Manusia boleh merujuk Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan kerana skop tugas sesuatu perkhidmatan adalah di bawah tanggungjawab pihak berkenaan.***
Catatan:

Maklumat penghuraian kerja ini boleh dijadikan panduan/rujukan umum yang dilaksanakan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi.  Oleh itu, sebarang penambahbaikan kepada maklumat penghuraian kerja ini boleh dikemukakan melalui Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam.