A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA

Ringkasan

Pengangkutan (A)

Bakat dan Seni (B)

Sains (C)

Pendidikan (D)

Ekonomi (E)

Sistem Maklumat (F)

Pertanian (G)

Kemahiran (H)

Kejuruteraan (J)

Keselamatan dan Pertahanan Awam (K)

Perundangan dan Kehakiman (L)

Tadbir dan Diplomatik (M)

Pentadbiran dan Sokongan (N)

Pencegahan (P)

Penyelidikan dan Pembangunan (Q)

Sosial (S)

Penguatkuasaan Maritim (T)

Perubatan dan Kesihatan (U)

Kewangan (W)

Polis (Y)


 
 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 
       

Pengangkutan (A)


Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi A :


Bakat dan Seni (B)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi B :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Penerbit Rancangan    
2. Pegawai Kebudayaan    
3. Ahli Muzik    
4. Pereka    
5. Artis Budaya    
6. Jurufotografi    
7. Jurusolek    

Sains (C)


Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi C :

Bil.

Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Geosains    
2. Pegawai Penyediaan Makanan    
3. Pegawai Sains    
4. Pegawai Meteorologi    
5. Pegawai Galian    
6. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji Bumi)    
7. Pegawai Kimia Bumi    
8. Pegawai Teknologi Makanan    
9. Pegawai Kawalan Alam Sekitar    
10. Pegawai Makmal Filem    
11. Pembantu Geosains    
12. Penolong Pegawai Geosains    
13. Pembantu Makmal Filem    
14. Pembantu Galian    
15. Pembantu Makmal    
16. Pembantu Kaji Bumi    
17. Penolong Pegawai Meteorologi    
18. Penolong Pegawai Sains    
19. Penolong Pegawai Penyediaan Makanan    
20. Penolong Pegawai Teknologi Makanan    
21. Penolong Pegawai Makmal Filem    
22. Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar    

Pendidikan (D)


Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi D :


Ekonomi (E)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi E :


Sistem Maklumat (F)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi F :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Teknologi Maklumat    
2. Juruteknik Komputer    
3. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat    

Pertanian (G)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi G :


Kemahiran (H)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi H :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pembantu Kemahiran    
2. Pembantu Awam    
3. Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah    
4. Pemandu Kenderaan    
5. Operator Loji    

Keselamatan dan Pertahanan Awam (K)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi K :


Perundangan dan Kehakiman (L)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi L :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Undang-Undang    
2. Pegawai Syariah    
3. Jurubahasa    
4. Pembantu Tadbir (Undang-Undang)    
5. Pembantu Syariah    
6. Penolong Pegawai Undang-Undang    
7. Penolong Pegawai Syariah    
8. Jurubahasa    

Tadbir dan Diplomatik (M)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi M :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Tadbir dan Diplomatik    

Pencegahan (P)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi P :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan    

Penyelidikan dan Pembangunan (Q)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi Q :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Penyelidik    
2. Pembantu Penyelidik    
3. Penolong Pegawai Penyelidik    

Sosial (S)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi S :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Komunikasi Strategik    
2. Pegawai Hal Ehwal Islam    
3. Pegawai Pembangunan Masyarakat    
4. Pegawai Kesatria    
5. Pegawai Berita    
6. Pegawai Perhubungan Perusahaan    
7. Pegawai Belia dan Sukan    
8. Pegawai Penerangan    
9. Pustakawan    
10. Pegawai Antidadah    
11. Pegawai Psikologi    
12. Kurator    
13. Perancang Bahasa    
14. Pegawai Arkib    
15. Pembantu Muzium    
16. Pembantu Pustakawan    
17. Pembantu Pembangunan Masyarakat    
18. Pembantu Perhubungan Perusahaan    
19. Pembantu Hal Ehwal Islam    
20. Pembantu Antidadah    
21. Pembantu Pemuliharaan    
22. Pembantu Penerangan    
23. Pembantu Kesatria    
24. Pembantu Arkib    
25. Pembantu Belia dan Sukan    
26. Wartawan    
27. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat    
28. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan    
29. Penolong Pegawai Antidadah    
30. Penolong Pegawai Penerangan    
31. Penolong Pegawai Kesatria    
32. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam    
33. Penolong Kurator    
34. Penolong Pegawai Belia dan Sukan    
35. Penolong Pegawai Psikologi    
36. Penolong Pegawai Arkib    
37. Penolong Perancang Bahasa    
38. Penolong Pustakawan    

Perubatan dan Kesihatan (U)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi U :


Kewangan (W)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi W :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Penilaian    
2. Penguasa Kastam    
3. Akauntan    
4. Pegawai Kewangan    
5. Juruaudit    
6. Pembantu Penilaian    
7. Pembantu Penguasa Kastam    
8. Pembantu Tadbir (Kewangan)    
9. Pembantu Akauntan    
10. Pembantu Juruaudit    
11. Penolong Pegawai Penilaian    
12. Penolong Juruaudit    
13. Penolong Akauntan    
14. Penolong Penguasa Kastam    

Penguatkuasaan Maritim (T)Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi T :

Bil. Skim Perkhidmatan

Penghuraian Kerja

1. Pegawai Penguat Kuasa Maritim    
2. Pegawai Lain-lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim    

Polis (Y)


Penghuraian Kerja bagi Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi Y :Ringkasan Penghuraian Kerja


  • Memudahkan Pengurus Sumber Manusia mengenal pasti skop fungsi tugas sesuatu perkhidmatan.


  • Menjelaskan tanggungjawab dan kemahiran yang diperlukan bagi sesuatu skim perkhidmatan.


  • Menjadi sumber rujukan dan panduan kepada Pengurus Sumber Manusia khasnya dan pegawai sektor awam amnya di semua kementerian, jabatan, SUK Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.


  • Menjadi rujukan bagi calon memahami skop tugas sesuatu skim perkhidmatan secara umum.


  • Merupakan elemen penting dalam penggubalan atau penambahbaikan sesuatu skim perkhidmatan serta pewujudan sesuatu jawatan.


  • Dinamik dan perlu dikemas kini dari semasa ke semasa kerana dijadikan panduan/rujukan umum dan tidak meliputi fungsi keseluruhan perkhidmatan yang dilaksanakan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi.


  • Perubahan Penghuraian Kerja berlaku berikutan perubahan persekitaran/ peningkatan teknologi/ penguatkuasaan akta/ perluasan bidang tugas dalam sesuatu perkhidmatan.


  • Pengurus Sumber Manusia boleh merujuk Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan kerana skop tugas sesuatu perkhidmatan adalah di bawah tanggungjawab pihak berkenaan.***
Catatan:

Maklumat penghuraian kerja ini boleh dijadikan panduan/rujukan umum yang dilaksanakan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi.  Oleh itu, sebarang penambahbaikan kepada maklumat penghuraian kerja ini boleh dikemukakan melalui Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam.