A + | A -          

MENU


 

GLOSARI ISTILAH

Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.
 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 

Apa itu Laman EZSkim?

EZSkim adalah kemudahan capaian maklumat Skim Perkhidmatan yang berkuatkuasa di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia. Laman ini menjelaskan perbekalan-perbekalan yang meliputi klasifikasi perkhidmatan, kumpulan perkhidmatan, fungsi tugas, tawaran gaji permulaan dan prospek kerjaya bagi setiap skim perkhidmatan.


Objektif

1. Menyediakan maklumat skim perkhidmatan yang mudah dirujuk dan difahami;
2. Sebagai rujukan utama skim perkhidmatan di dalam sistem saraan yang berkuat kuasa;
3. Memaparkan maklumat skim perkhidmatan yang rasmi dan sah; dan
4. Memudahkan capaian maklumat skim perkhidmatan.