A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pemeriksa Kereta Motor
  Kod Skim : 3DA02
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENGANGKUTAN (A)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : AB19, AB22, AB26, AB29/30, AB36, AB38, AB40
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIBSYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED AB19 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta mempunyai
pengalaman berkhidmat sebagai mekanik kenderaan.
  Gaji Permulaan : Gaji permulaan ialah pada Gred AB19: RM1,362.00;

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang
diiktiraf oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : Gaji permulaan ialah pada Gred AB19: RM1,362.00;

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : Gaji permulaan ialah pada Gred AB19: RM1,420.12;

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : Gaji permulaan ialah pada Gred AB19: RM1,478.24.

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED AB29 :

  Kelayakan Masuk : Sijil
  Bidang/Kelayakan Khusus : sijil dalam bidang kejuruteraan jentera atau automotif
daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.

.
  Gaji Permulaan : Gaji permulaan ialah pada Gred AB29: RM1,534.00.

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang kejuruteraan jentera atau
automotif yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya..
  Gaji Permulaan : Gaji permulaan ialah pada Gred AB29: RM1,943.57

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- mempunyai Lesen Memandu sekurang-kurangnya Kelas B2 dan Lesen Memandu
Kelas D Jabatan Pengangkutan Jalan yang sah dan bersih serta pengalaman
memandu selepas memiliki kedua-dua lesen tersebut selama tidak kurang daripada
1 tahun.
- dan
- lulus ujian-ujian fizikal yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan dari semasa
ke semasa.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Ya
  Peruntukan Kemasukan Lateral :
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : ( 1 )  Penolong Jurutera
( 2 )  Penolong Pegawai Penguat Kuasa
( 3 )  Jurutera
( 4 )  Pegawai Penguat Kuasa
      Syarat KPSL : Akademik  dan  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :KEMBALI