A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
  Kod Skim : 3DD02
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENDIDIKAN (D)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
Pengurusan dan Profesional
  Gred : DG29, DG32, DG34, DG38, DG40, DG41/42, DG44, DG48, DG52, DG54
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   warganegara Malaysia;
  -   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DG29 :

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang perguruan daripada institusi perguruan tempatan yang
diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DG29: RM1,698.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta
Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DG29: RM1,844.44

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DG41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DG41: RM2,188.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DG41: RM2,391.94

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DG41: RM2,391.94

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DG41: RM2,902.98

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dan Kelayakan ikhtisas
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : DG41: RM3,209.60

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa,Time Based
  Peruntukan (KPSL) :
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL :


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :KEMBALI