A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pembantu Pegawai Latihan/ Penolong Pegawai Latihan/ Pegawai Latihan
  Kod Skim : 3DE02
  Klasifikasi Perkhidmatan : EKONOMI (E)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Tiada
  Gred : E19, E22, E26, E29/30, E32, E38, E41/42, E44, E48, E52, E54
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   warganegara Malaysia
  -   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED E19 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam
subjek Perdagangan pada peringkat peperiksaan tersebut
  Gaji Permulaan : E19: RM1,353.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Vokasional Malaysia
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang
diiktiraf oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : E19: RM1,353.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan
Malaysia dalam perakaunan peringkat tertinggi
  Gaji Permulaan : E19: RM1,409.40

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : E19: RM1,409.40

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : E19: RM1,465.80

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED E29 :

  Kelayakan Masuk : Diploma Kemahiran Malaysia
  Bidang/Kelayakan Khusus : Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang berkaitan
yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : E29: RM1,624.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia
  Bidang/Kelayakan Khusus : Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia dalam bidang
berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : E29: RM1,643.40

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : E29: RM1770.95

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED E41 :

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : E41: RM2,083.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda Kepujian
  Bidang/Kelayakan Khusus : ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : E41: RM2,286.57

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : E41: RM2,490.99

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : E41: RM2,797.62

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang
diiktiraf oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : E41: RM2,797.62

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Ijazah Sarjana Muda
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas
Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : E41: RM2,899.83

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Badan Profesional
  Bidang/Kelayakan Khusus : Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia
  Gaji Permulaan : E41: RM3,002.03

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG :
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Tiada
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : Tiada
      Syarat KPSL :


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :KEMBALI