A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia
  Kod Skim : 3DZ01
  Klasifikasi Perkhidmatan : TENTERA (Z)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Bersepadu
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : ZAL1, ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Ya

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 23 tahun kecuali bagi lantikan ke Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia tidak melebihi 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED PREBET GRED ZA1 DLM TUGAS KHUSUS ATM :

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek Syariah/Usuluddin/Bahasa Arab pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
  Gaji Permulaan : ZA1 TUGAS KHUSUS : P1 RM 1,415.58

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
  Gaji Permulaan : ZA1 TUGAS KHUSUS : P1 RM 1,415.58

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang Tahfiz
Al-Quran/Pengajian Islam yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
  Gaji Permulaan : ZA1 TUGAS KHUSUS : P1 RM 1,728.43

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang Kejururawatan, Perubatan, Farmasi, Pergigian, Teknologi Makmal Perubatan, Radiografi/Radioterapi atau Pemulihan Perubatan (Carakerja)/Fisioterapi yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
  Gaji Permulaan : ZA1 TUGAS KHUSUS : P1 RM 1,755.09

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang Sains Veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
  Gaji Permulaan : ZA1 TUGAS KHUSUS : P1 RM 1,886.63

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  Gaji Permulaan : ZA1 TUGAS KHUSUS : P1 RM 1,899.07

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED PREBET ZA1 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang ketukangan yang berkenaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  Gaji Permulaan : ZA1 : P1 RM1,202.84

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
  Gaji Permulaan : ZA1 : P1 RM1,137.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED ZAL1 (REKRUT) :

  Kelayakan Masuk :  memenuhi syarat tambahan
  Bidang/Kelayakan Khusus : Pendaftaran Perajurit Muda Gred ZAL1 (Rekrut)
  Gaji Permulaan : ZAL1 : P1 RM1,037.00

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- Memenuhi syarat ukuran fizikal dan pancaindera yang ditetapkan.
- Lulus latihan asas ketenteraan

 

  Syarat Bahasa Melayu : Lulus di peringkat PT3/PMR atau Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Ya
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL : Tiada
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia
      Syarat KPSL : Ditauliahkan ke Senarai Tugas Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :KEMBALI