A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penolong Pegawai Sains
  Kod Skim : 3LC07
  Klasifikasi Perkhidmatan : SAINS (C)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : C29, C32, C38, C40
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED C29 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek
Matematik atau Sains pada peringkat peperiksaan tersebut.
  Gaji Permulaan : C29: RM1,505.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Matrikulasi KPM
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Matrikulasi KPM (Jurusan Sains)
  Gaji Permulaan : C29: RM1,505.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk :  Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang sains atau teknologi makmal yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : C29: RM1,782.91

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : diploma dalam bidang kimia industri atau mikrobiologi yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : C29: RM1,858.12

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
-

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Sains
  Bidang Lain : Matematik  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik Dan Bidang
  Peruntukan HPG : Ya
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pembantu Makmal
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Sains
      Syarat KPSL : Akademik


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab membantu Pegawai Penyelidik melaksanakan kerja-kerja penyelidikan sains dan teknologi nuklear, merancang, menyelaras dan mengurus operasi penyelenggaraan makmal, mengurus aktiviti berkaitan penyelenggaraan berkala, peralatan saintifik, membantu aktiviti perhubungan awam berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan penggunaan teknologi nuklear serta membantu mengendalikan aktiviti-aktiviti makmal terutama dalam perkhidmatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) makmal.KEMBALI